Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Het Wilhelmuslied. (Met afbeelding Servaas van Rooijen, A.J. 1898
Advis du Prince d'Orange sur le partie a prendre dans la situation critique ou se trouvent les Pays-Bas (1)." in L.P. Gachard 1866
De Jezuieten. Een woord van toelichting 1851
Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten op 17 november 1845 te 's-Gravenhage in de groote zaal van het Paleis in het Noordeinde Amorie van der Hoeven, A. 1845
Oranje Nassau. Leven en Heldendaden van de Vorsten uit dat Stamhuis. Opgedragen aan Z.M. Koning Willem III Andriessen, P.J. 1873
Histoire de Guillaume de Nassau Ard'huin, A.L. 1828
Moord op Willem I. Prins van Oranje Arrenberg, R. 1876
Brieven van Prins Willem van Oranje 1577-1584 Asch van Wijk, A.M.C. 1849
Prins Willem verzoekt de Staten van Utrecht bedacht te zijn op middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581 Asch van Wijk, A.M.C. 1848
Avis de Maximilien Vilain 1859
Het standbeeld van Willem I door den Graaf De Nieuwerkerke B., 1846
'De confessie van den moordenaar' Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567. (Eene boekbeoordeeling*) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1891
The Story of William the Silent and the Netherland War Barrett, Mary 1869
De ruwaard van Brabant. Episode uit het leven van Willem I Beeloo, Adriaan 1866
De Prins van Oranje Beijnen, R.L. 1884
Onder 'Berichten en Mededeelingen' in de Nederlandsche Spectator van 18 februari 1893
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas (1565-1580). Avec notice et annotations Blaes, J.B. e.a. 1866
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven bronnen. Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie nr 47 Blok, P.J. (ed) 1887