Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Vader Willem. 1e Tienduizendtal Bijlsma, B.L. 1933
Guillaume. En dix chants Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Willem de Eerste. In tien boeken. Door den Heere Bitaubé. Lid van de Koninklyke Academie der Wetenschappen en Fraaije Letteren. Te Berlyn. Uit het Fransch vertaald door L.P.H.J.R. (= Adriaan Kluit). Te Amsterdam by M. Magérus Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Guillaume de Nassau Bitaubé, Paul Jérémie 1775
Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé Bitaubé, Paul Jérémie 1778
Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900" in E.O.G. Haitsma Mulier & A.E.M. Janssen (red.) Blaas, P.B.M. 1984
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas (1565-1580). Avec notice et annotations Blaes, J.B. e.a. 1866
De ballingschap van Willem de I. Prins van Oranje. Treurspel. Amsterdam: Abraham de Winter Sasselee, Joost 1738
De Zwijger Blécourt, A.S 1926
De Prins medeplichtig aan moordaanslagen? Blécourt, A.S 1927
Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli 1884: herdenken als polemiek Blok, L. 1984
Wilhelm von Oranien und die Entstehung des nordniederländischen Staates Blok, L. 1986
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven bronnen. Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie nr 47 Blok, P.J. (ed) 1887
De moord van 1584 Blok, P.J. 1884
Putnam's Willem de Zwijger vertaald Blok, P.J. 1897
De Jeugd van Prins Willem I Blok, P.J. 1905
Aanteekeningen over 'De Zwijger' en over het Wilhelmus Blok, P.J. 1910
Prins Willem's Apologie Blok, P.J. 1917
Oranje en de Unie van Utrecht Blok, P.J. 1920
Moordplan tegen Alva (October 1568) Blok, P.J. 1926