Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1891
Correspondance française de Marguerite d'Autriche Bakhuizen van den Brink, R.C. e.a. 1942
Eenige brieven over de voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575 Banning, W.A.F. 1913
De Zwijger's geboortedag. Willem de Zwijger Banning, W.A. 1932
De weg tot De Zwijger Banning, W.A. 1933
De Oranjeherdenking Banning, W.A. 1933
Prince William of Orange 1944
The Story of William the Silent and the Netherland War Barrett, Mary 1869
Nationale traditie" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland Bartstra, J.S. 1932
Oranje als rebellenleider in Holland en Zeeland (1572-1576) Bartstra, J.S. 1933
Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange Barueth, J. 1765
Hollands en Zeelands Jubel-Jaar. of Tweehonderd-jarige Gedagtenis der Heuchelijke verlossing van het Spaansche Jok en grondlegging van Nêerlands Republiek in het jaar MDLXXII onder het wys beleid van Willem den I Barueth, J. 1772
De Nassavsche Oorloghen. (Op volgend titelblad): Afbeeldinghe Baudartius, Willem 1616
Les gverres de Nassav. Descriptes par Guillaume Baudart de Deinse en Flandre. A Amsterdam Baudartius, Willem 1616
Wilhelmus von Nassauen. Zum Verständnis seiner inneren Entwicklung Bauer, Karl 1933
Der Schweiger. Zur Erinnerung an den 400jährigen Geburtstag des Prinzen Wilhelm von Oranien Bauer, Karl 1933
De Hertog van Anjou en de Prins van Oranje te Brugge. 17 juli - 19 augustus 1582. Het mislukte complot van Juan de Salcedo en Francesco Baza Bauwhede, D. e.a. 1983
Beschryving van den opgank 1775
Willem de Zwijger Beaufort, Henriëtte L.T. 1950
Wilhelm von Oranien Beaufort, Henriëtte L.T. 1956