Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Brief van de Gecommitteerde Raaden van Zeeland 1783
De Parijssche bloedbruiloft in hare gevolgen Brill, W.G. 1868
De stammoeder der Oranje-Nassaus Brill, W.G. 1868
Prins Willem van Oranje Brill, W.G. 1868
Het Wilhelmus van Nassouwe Brill, W.G. 1868
Willem de Eerste. Prins van Oranje. Feestzang ter inwijding van het standbeeld voor den grondlegger van Neêrlands Onafhankelijkheid Broek, L. 1845
Willem de Eerste Broek, L. 1848
Charlotte de Bourbon aan het ziekbed van Willem I Broes, W. 1850
Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw Broes, Wilhelm 1831
Filip van Marnix. Heer van St. Aldegonde Broes, Wilhelm 1840
Prins Willem.  Uitgeven van wege Regenten der Diaconiescholen der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht Bronsveld, A.W. 1884
10 Juli 1584 - 10 Juli 1884. Willem van Oranje Bruggen, J. 1884
De Zwijger's sterfdag. Moeten wij hem herdenken? Onuitgesproken rede Brugmans, H. 1932
Willem van Oranje Brugmans, H. 1933
Willem van Oranje Brugmans, H. 1937
De broeders van den Prins van Oranje Brugmans, H. 1933
Willem van Oranje en Amsterdam Brugmans, H. 1933
De 'Apologie' Brugmans, H. 1980
Guillaume le Taciturne. Discours prononcée par le professeur Henri Brugmans Brugmans, Henry 1969
De nationale volkshulde aan Willem van Oranje en het Verdinaso Bruijns, Ruud 2009