Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets Blok, P.J. 1920
Historische Critiek" in: De Tijdspiegel Blok, P.J. 1891
Nederlandt Verhoogt door Wonderen van Gods Voorsienigheit Onder het Bestuur der Princen van Oranjen en Nassauw. Vertoont by gelegentheit der Inhuldiging van syn Hoogheit Will. Blomhert, Joannes 1730
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van Oraengien binnen der stede van Gendt Blommaert, P. (ed) 1852
Het Boek der Richteren der Nederlanders 1795
Van brieven en helden Boer, D.E.H. 2005
Oranje en de Opstand Boer, Jeroen 1995
Prins Willem van Oranje. Het verhaal van zijn leven. (Tijdspiegel-reeks nr 1) Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak bv Boer, R. 1984
Prins Willem. (Dietsche Gestalten Boey, M. 1942
Prins Willem van Oranje en Coornhert Bonger, H. 1989
Het Geuzenboek Boon, Louis Paul 1979
Willem de Zwijger. Door alle naties geëerbiedigd." in: Idem Borgeesius, R.M. 1941
Onuitgegeven brief van de afgevaardigden der hervormde gemeenten in Vlaanderen tot de onderlinge zamenkomst te Gent in 1579; houdende klagte aan de Gedeputeerden der Staten van Holland en Zeeland over Prins Willem I Borsius, J. 1852
Geschenk aan de Prins van Oranje bij zijne eerste komst in Utrecht in 1558 Bosch, L.E. 1856
De bruiloft van de prins van Oranje in 1561 Bosch, L.E. 1856
Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar Bosma, Nanne 1983
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen Bosscha, H. 1851
Wilhelms von Oranien Ehe mit Anna von Sachsen Böttinger, K.W. 1836
Vier grote Oranje's. Een karakterschets Boudier-Bakker, Ina 1954
Guillaume le Taciturne 1533-1584. Prince d'Orange 1533-1584. "Pere des Pays-Bas". Numéro exceptionel du Bulletin des Amis d'Orange commémorant le 4° centenaire de la mort du Prince Boullé, Jean 1984