Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Gevonden resultaten: 79
Titel Auteur Jaar van uitgave  
Advys wegens den Prins van Orange in de Staaten van Zeeland gegeeven op het verlaaten van den Koning. 1579. 10 Aug. 1783
Afbeeldingen Van de Heerlyke Graf-Tombe En van de Oude en Nieuwe Graf-Kelder der Princen van Oranje. Met alle de Kisten 1759
Antwoord des Prinsen van Orange aan de Gedeputeerden der Bondgenooten te Utrecht 1783
Besorgnisse Landgraf Philipp's des Großmüthigen zu Hessen wegen der Kriegsrüstungen des Prinzen Wilhelm's von Oranien im Jahr 1556 Arnoldi, J. 1799
Histoire de Guillaume de Nassau Aubery du Maurier, Louis 1754
Het regt van syne hoogheyd den heere Prince van Orange en Nassau Back, J. 1733
The Patriot Baillie, John 1736
Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange Barueth, J. 1765
Hollands en Zeelands Jubel-Jaar. of Tweehonderd-jarige Gedagtenis der Heuchelijke verlossing van het Spaansche Jok en grondlegging van Nêerlands Republiek in het jaar MDLXXII onder het wys beleid van Willem den I Barueth, J. 1772
Beschryving van den opgank 1775
Het LEVEN VAN WILLEM DE I. Prins van Oranje Beaufort, Lieven 1732
Het LEVEN VAN WILLEM DE I. Prins van Oranje Beaufort, Lieven 1732
Het LEVEN VAN WILLEM DE I. Prins van Oranje Beaufort, Lieven 1732
De beschryvinge der begravinge van Willem den I. Prins van Oranje. By gelegenheid van 't Smertelijk en ontydig Afsterven 1751
Jacob Simonszoon de Ryk Beyer, Gerrit 1780
Guillaume. En dix chants Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Willem de Eerste. In tien boeken. Door den Heere Bitaubé. Lid van de Koninklyke Academie der Wetenschappen en Fraaije Letteren. Te Berlyn. Uit het Fransch vertaald door L.P.H.J.R. (= Adriaan Kluit). Te Amsterdam by M. Magérus Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Guillaume de Nassau Bitaubé, Paul Jérémie 1775
Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé Bitaubé, Paul Jérémie 1778
De ballingschap van Willem de I. Prins van Oranje. Treurspel. Amsterdam: Abraham de Winter Sasselee, Joost 1738