Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Gevonden resultaten: 13
Titel Auteur Jaar van uitgave  
Het origineel van de historie Balthazars Gerardt alias Serach Blok, P.J. 1923
De moord van 1584 Blok, P.J. 1884
De meeningen van Willem van Oranje omtrent den godsdienst Blok, P.J. 1886
Putnam's Willem de Zwijger vertaald Blok, P.J. 1897
De godsdienst van Willem van Oranje Blok, P.J. 1903
De Jeugd van Prins Willem I Blok, P.J. 1905
Aanteekeningen over 'De Zwijger' en over het Wilhelmus Blok, P.J. 1910
Prins Willem's Apologie Blok, P.J. 1917
Brief van den Utrechtsen burgemeester Aernt Dircxsz van Leijden over zijne zending naar den Prins van Oranje (26 februari 1579) Blok, P.J. 1920
Oranje en de Unie van Utrecht Blok, P.J. 1920
Moordplan tegen Alva (October 1568) Blok, P.J. 1926
Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets Blok, P.J. 1920
Historische Critiek" in: De Tijdspiegel Blok, P.J. 1891