Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
'Contre l'esprit du prince d'Orange' Gachard, L.P. ed. 1841
'Dat Holland hier uit leer aan wien het zy verplicht'. Willem van Oranje als toneelheld in het tijdperk van de 'ware vrijheid' Duits, H. 1985
'De confessie van den moordenaar' Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
'De historiestem'. Gedenkschrift ter gelegenheid van de herdenking der 400e geboortedag van Prins Willem van Oranje Janse, A. e.a. 1933
'Den Coninck van Hispaengien heb ick altijt gheeert' Oudendijk, Johanna K. 1959
'Deur Gods genade vroom in zijn daad'. Het beeld van Prins Willem I in propagandaprenten uit de eerste jaren van de opstand Horst, Daniel R. 2007
'Ein teuflischer Fuchs Cellarius, Helmut 1984
'Geen voetbal met Fruin en Van Schelven'. Swarts biografie van Willem van Oranje Keuning, Marja (e.a.) 1995
'Hoe dreef ick in myn sweet' : de rol van Louise de Coligny in de Oranje-drama's Gemert, Lia 1994
'Il tint ferme'. Sermon prêché à la Haye Berthault, Paul 1933
'Om er mijn graf te vinden…' Willem van Oranje en het gewest Holland. Catalogus van de tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 8 juni - 31 augustus 1984 Beelen-Driehuis, E.J. et al. 1984
'Ons goed Moyses'. Wilhelm von Oranien und die Juden / Vorkämpfer für Toleranz Cellarius, Helmut 1986
'Ordeninge die men ongewoon was'. De Hollandse lessen uit de oorlogsjaren 1572-1576 Swart, Erik 2007
'Sire Lademacher, Horst 1995
'T Beleg en overgaan der stad Middelburg Claerbout, Joos 1788
'Vader Willem'. Ter herdenking van den 400sten geboortedag van "Prins Willem van Oranje". Derde druk. Uitgave van de Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging "Jachin Tazelaar, J.P. 1933
'Vader des vaderlands' Kunze, Rolf-Ulrich 2000
'Vader van die Vaderland' en die Nederlandse vryheyd. Prins Willem van Oranje Ploeger, Jan 1984
's Hertogenbosch en de prins van Oranje 1935
's Konings stadhouder in Holland (1559-1567). Oranjes trouw aan Philips II Vermij, Rienk 1984