Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Beschrijving van de acht voorname episoden uit het leven van Prins Willem I 0000
In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevinden zich mappen (sign. 135 A 54-64) met in handschrift: lezingen Japikse, N. 0000
Ein Lob Spruch (op rijm) 1561
Beschreibung vnd kurtze anzeigung 1561
Von dem herrlichen Einzug 1561
Ordinantie ende Placcaet ghepubliceert binnen der stadt Vtrecht wt den name ende van weghen des duerluchtighen ende hoochgeboren heeren mijn heere die Prince van Orangien Graue van Nassau. etc. Ridder van der oorde van den gulden vliese 1566
Antorffischer Empörung so sich zwischen den Papisten und den Geusen 1567
Ordonnances 1567
Een hertgrondighe Begheerte 1568
La Justification dv Prince d'Oranges 1568
De verantwoordinge des Princen van Oraengien 1568
Verklaringhe ende Wtschrift des Duerluchtighsten 1568
Rescript Et declaration du Tres illustre Prince d'Orange 1568
Bekendtnus 1568
Willem byder gratien Gods Princen toe Orangien 1568
VVaerschovvinghe des princen van Oraengien aende ingheseten ende ondersaten vanden Nederlanden 1568
Advertence dv Prince d'Oranges avx svbiets et inhabitans dv pais bas. (ged. 1 Sept. 1568.) s.l. 1568
A tous capitaines 1568
Allen Ende Elckerlicken Capiteynen 1568
Fidelle exhortation avx inhabitans dv pais bas 1568