Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Prins Willem's eerste avondmaal Japikse, N. 1934
Les idées du Taciturne sur la religion et la tolérance Jong, O.J. 1984
Gendtsche geschiedenissen of Chronyke van de beroerten en ketterye binnen en omtrent de stadt van Gendt. Sedert 't jaer 1566 tot het jaer 1585. Tesamen gevoegt uyt verscheyde geschriften van eventydige aenteekenaers Jonghe, Bernardus 1752
 "De hoofdoorzaek van de beroerten der Nederlanden in de XVIe eeuw. Kempeneers, A. 1852
Van menschen en tijden Kernkamp, G.W. 1931
Willem van Oranje als voorstander van godsdienstige vrijheid Kernkamp, G.W. 1939
Iets over Oranje en den Opstand tegen Filips II. Een antwoord aan X Kiersch, H.J.P.A. 1892
Het goed recht van Oranje Kiersch, H.J.P.A. 1893
Hermannus Merling. Gewezen Religieux in het klooster te Asperen Kist, N.C. (ed.) 1849
Opstand Klink, H. 1997
Wat dreef Willem van Oranje? Twee cryptische maar veelzeggende brieven Klink, H. 2002
Prins Willem en de godsdienstvrijheid Knappert, L. 1933
(Bespreking van) "Historisch Tijdschrift: Willem van Oranje-nummer — H. Bergmans & Cie. Knuvelder, G. 1933
Geburt und Taufe der beiden frühverstorbenen Kinder des Prinzen Wilhelm aus der Ehe mit Anna von Sachsen Kruse, Hans 1933
De vader des vaderlands Lasonder, E.H. 1884
Une lettre du prince Guillaume à la Commune de Jonquières Elisabeth, Leemans e.a. 1981
Hembyze en Willem van Oranje. Een verhaal uit het begin der 16de eeuw Lichtenberg, A. ed. 1850
Uit het leven van Willem van Oranje (1561 en 1562) Linde, J. 1918
Uit het leven van Willem I Linde, J. 1915
Willem de Zwijger Linden, Herman 1910