Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Cort ende warachtich verhael 1575
Offen Edict Königlicher Mayestet in Franckreich 1576
Tractaet van den Peys 1576
Accoordt ende verdrach ghemaeckt 1577
Protestatie Des Heeren 1577
Uuarachtich Afschrift vande verhandelinge tot Geertruydenberghe 1577
Artijculen ende Poincten van weghen de Regeerders der Stede van Aemstelredamme ... den Prince van Orangien gheexhibeert 1577
Declaratie van die triumphante Incompst vanden ... Prince van Oraingnien 1578
Beschrijuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie 1577
Satisfactie voor die van Amsterdam 1578
Listen vande generale middelen gheresolueert by zijn Alteze 1578
Epistola Michaelis Baii 1578
Remonstrance avx habitans dv païs bas 1578
Ordonantie ende rechte middelen aen allen liefhebbers des Vaderlants 1579
Lettre d'vn gentilhomme 1579
Response a vn libelle famevx nagveres pvblié contre Monseigneur le Prince d'Orenges 1579
Remonstrantie oft vertooch in maniere van beclach aen mijne Heeren 1579
Lettres de Monseignevr le Prince d'Orange Enuoyées aux Prouinces et villes des païs bas demeurees en l'Vnion generalle 1579
Sendtbrief des …. Prince van Orangien 1579
Aduijs ende Raedt van ... den Prince van Oraengien 1579