Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Harangve dv Chancelier d'Angleterre svr la proposition baillée par la Royne 1581
Remonstrance faict par son Excellence en Anvers ce premier Jour de Decembre à Messieurs les Estatz. 1581. Imprimé. s.l. l'An 1581
Observations Vpon the Prince of Orange And the States of Holland. s.l. 1581?
Kurtzer Bericht Des Mörderischen 1582
Discours véritable de ce qui est advenu en la ville de Bruges l'an M.D.Lxxxij par ce que le Roy Philippe d'Espagne a derechef praticqué nouueaux Traistres et Meurtriers 1582
Cort verhael Van t'moordadich feyt geperpetreert Inden Persoone vanden .... Prince van Oraengien 1582
Bref recueil de l'assasinat 1582
A trve discovrse of the assavlt committed vpon the person of the most noble Prince 1582
Copie: Einer Missiue wt Antwerpen geschreuen an den Heren Statholder vnd Rhaden des Fustendumbs (sic) Gelder vnd Graeffschap Zutphen. In dato als die Copye mit sich brengt. 1582. (Het wapen van Arnhem op de titel.) Ghedruck toe Aernheim 1582
Discovrs svr la blessvre de monseignevr le Prince d'Orange (Met vignet op de titel.) s.l. Imprimé en l'An M.D.LXXXII. in-4°. 1582
Discours oft Verhael ghemaect op de quetsure van mijn Heere de Prince van Oraignen. s.l. Ghedruct Anno M.D.LXXXII.  in-4°. 1582
Verhael op de Quetsure van Mijn heer den Prince van Oragnien. (Met vignet op de titel.) s.l. Ghedruckt int iaer M.D.LXXXII. in-4°. 1582
Zeitung ausz Andorff 1582
Wreede Turcksche 1582
Copye van eenen brief geschreuen wt Brugghe aen eenen goeden Patriot tot Antwerpen 1582
Warachtich verhael van tghene dat binnen ... Brugge gheschiet is inde maent van Julius 1582. Inhoudende De middelen die de Coninck van Spanien wederomme heeft willen te wercke stellen om den Hertoghe van Brabant 1582
Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand 1583
Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand 1583
Claer Bewijs 1583
Van den Staet der tegenwoerdiger Nederlandtsche Regierung .... Concordia res Paruae crescunt. Discordia maximae dilabuntur 1583