Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Willem van Oranje en het recht van weerstand Gerretson, C. 1933
Het verbond van Willem van Oranje met den Potentaat der Potentaten. Toespraak Gispen, W.H. 1872
Willem de Zwijger als Groot Brabander Gorkom, L.J.C. 1933
De Politiek van Willem van Oranje in het Godsdienstige Gorris, G. s.j. 1933
Nabeschouwingen over de herdenkingsfeesten van Prins Willem van Oranje" in: Studiën. Tijdschrift voor Godsdienst Gorris, G. s.j. 1934
De politiek van Willem van Oranje in het godsdienstige. Een kort wederwoord aan H. Enno van Gelder" in: Historisch Tijdschrift Gorris, G. s.j. 1934
Prins Willem van Oranje. Herdenkingsrede op 7 april 1933 uitgesproken in de aula der Rijks-Universiteit te Groningen door den hoogleeraar Dr. I.H. Gosses Gosses, I.H. 1933
Redevoering over Willem I Groen van Prinsterer, G. 1843
Prins Willem van Oranje - een gematigd opstandeling Groenveld, S. 1984
Een brief van Willem den Zwijger aan Margaretha van Brederode Habets, J. 1883
Pater Dr. G. Gorris over Willem van Oranje Hans, D. 1933
Von der Frühzeit der Reformation am Hofe und in der Grafschaft Wilhelms des Reichen Grafen von Nassau-Dillenburg. Ein Beitrag zur nassauischen Kirchengeschichte Heiler, Carl 1938
Juliana van Stolberg. De stammoeder der Oranje's Hoogenhuyze, A.G.H. 1936
Willem van Oranje: verdraagzaamheid in 16e-eeuws perspectief Huidekoper, Ellen 1984
Oranje en Egmond Huyg, Dom Adr. 1946
Instructie van wegen den Heere Prinse van Orange 1780
Wilhelm von Oranien. (Flugschriften des Evangelischen Bundes. Nr 194/5 Jacobs, Ed. 1902
Attestatie voor de predikanten van de Augsburgsche Confessie te Antwerpen Jager, H. 1876
De politieke roeping van Willem van Oranje. Brochure als Gereformeerd Schoolblad Janse, A. 1984
Petrus Dathenus. Een blik op zijne laatste levensjaren Janssen, H.Q. 1872