Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
William the Silent Baker, Nina Brown 1947
Prins Willem van Oranje en de Leidse Universiteit Bakhuizen van den Brink, J.N. 1975
'De confessie van den moordenaar' Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen Bakhuizen van den Brink, R.C. 1853
Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567. (Eene boekbeoordeeling*) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1891
Correspondance française de Marguerite d'Autriche Bakhuizen van den Brink, R.C. e.a. 1942
Eenige brieven over de voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575 Banning, W.A.F. 1913
De Zwijger's geboortedag. Willem de Zwijger Banning, W.A. 1932
De weg tot De Zwijger Banning, W.A. 1933
De Oranjeherdenking Banning, W.A. 1933
Willem van Nassau. Treurspel Barbaz, A.L. 1826
Prince William of Orange 1944
The Story of William the Silent and the Netherland War Barrett, Mary 1869
Nationale traditie" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland Bartstra, J.S. 1932
Oranje als rebellenleider in Holland en Zeeland (1572-1576) Bartstra, J.S. 1933
Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange Barueth, J. 1765
Hollands en Zeelands Jubel-Jaar. of Tweehonderd-jarige Gedagtenis der Heuchelijke verlossing van het Spaansche Jok en grondlegging van Nêerlands Republiek in het jaar MDLXXII onder het wys beleid van Willem den I Barueth, J. 1772
Poëzie en politiek. Willem van Oranje Bas, Jan 1997
De Nassavsche Oorloghen. (Op volgend titelblad): Afbeeldinghe Baudartius, Willem 1616