Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Ordinantie ende Placcaet ghepubliceert binnen der stadt Vtrecht wt den name ende van weghen des duerluchtighen ende hoochgeboren heeren mijn heere die Prince van Orangien Graue van Nassau. etc. Ridder van der oorde van den gulden vliese 1566
Ordonnances 1567
Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de Victorien Orlers, Jan Jansz. 1610
La Genealogie Des Illustres Comtes de Nassau. Nouvellement imprimée: avec la description de toutes les Victoires Lesquelles Dieu à octroiées aux Nobles Orlers, Jan Jansz. 1624
Geslacht-boom der Graven van Nassav. Inhoudende den Oorsprong Orlers, Jan Jansz. 1616
Een hertgrondighe Begheerte 1568
Een Oprecht Cristallyn Spiegel der wonderlicke miraculen by den Prince van Orangien seder t'jiaer ses ende sestich 1575
Apologie contre les calomnies & maledicences escrites & proferées par le Prince d'Orenges 1579
Antiapologia o contra defensa en dos partes dividida la primera en respvesta de vna carta del Principe de Orange al Serenissimo de Alançon con la traducion de la misma carta 1581
Apologia contra calvmnias 1581
Beschreibung und Grundtlicher Bericht 1574
Warhafftige Unnd eigentliche beschreibung was Gestalt Graff Wilhelm von Nassauw 1584
The trve report of the lamentable death 1584
Copye wt Delft Vant claghelijck feyt te Delft gheschiet hoe door belooften vanden Prince van Parma eenen met naemen Balthasar Serack een Bourgonion hem verstout heeft ons te berouen van onsen beschermer den Edelen Prince van Orangien den x. Julij 1584. gheschiet : met eens deels den gheuanghen sijn confessie. Anno M.D.LXXXIIII. sl. 1584
Ein Lob Spruch (op rijm) 1561
Beschreibung vnd kurtze anzeigung 1561
Von dem herrlichen Einzug 1561
La Justification dv Prince d'Oranges 1568
De verantwoordinge des Princen van Oraengien 1568
A iustification or cleering of the Prince of Orendge agaynst the false sclaunders 1575