Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
De moord van 1584 Blok, P.J. 1884
De meeningen van Willem van Oranje omtrent den godsdienst Blok, P.J. 1886
Putnam's Willem de Zwijger vertaald Blok, P.J. 1897
Historische Critiek" in: De Tijdspiegel Blok, P.J. 1891
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van Oraengien binnen der stede van Gendt Blommaert, P. (ed) 1852
Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche Historiezangen Boer, L.M. (samensteller) 1884
De Zwijger spreekt. 6 september 1898. Kroningsdag Böhringer, J.A. 1898
De dood van Willem I Boon, K. 1863
Encomium Gulielmi I Boot, C.H.B. e.a. 1848
Onuitgegeven brief van de afgevaardigden der hervormde gemeenten in Vlaanderen tot de onderlinge zamenkomst te Gent in 1579; houdende klagte aan de Gedeputeerden der Staten van Holland en Zeeland over Prins Willem I Borsius, J. 1852
Geschenk aan de Prins van Oranje bij zijne eerste komst in Utrecht in 1558 Bosch, L.E. 1856
De bruiloft van de prins van Oranje in 1561 Bosch, L.E. 1856
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen Bosscha, H. 1851
Wilhelms von Oranien Ehe mit Anna von Sachsen Böttinger, K.W. 1836
Les Vies de Grands Capitaines Estrangers 1846
Brief van den Prins van Oranje 1860
Brief van Prins Willem I 1838
Brief aan prins Willem I 1849
Brief van Prins Willem I 1822
Brief van de Gedeputeerden der Nadere Unie aan hunne Medegedeputeerden by den Prins van Orange 1873