Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland Court, Pieter 1669
Aanzoek van prins Willem I van Oranje om de hand der dochter van Diederik Sonoy voor zijnen natuurlijke zoon Justinus van Nassau Oranje, Willem 1851
Accoordt ende verdrach ghemaeckt 1577
Ad Belgii ordines exhortatoria ad pacem oratio: Qua 1579
Adolf von Schaumberg und Claude Bouton Cellarius, H. 1980
Aduijs ende Raedt van ... den Prince van Oraengien 1579
Advertence dv Prince d'Oranges avx svbiets et inhabitans dv pais bas. (ged. 1 Sept. 1568.) s.l. 1568
Advertissement et conseil av pevple des Pays Bas. En L'an M.D. LXXX. [Gand 1580
Advis d'vng bon bovrgois de la ville de Gand 1583
Advis du Prince d'Orange sur le partie a prendre dans la situation critique ou se trouvent les Pays-Bas (1)." in L.P. Gachard 1866
Advis dv Prince d'Orange svr les trovbles exites par le dvc d'Aniov es Pais Bas le XVII. de Janvier 1583. Avec vng esclercissement tresutile pour blen comprendre ce qu'y pourroit estre obscur. (Met vignet op de titel.) s.l. M.D.LXXXIII. in-4°. 1583
Advis ende Goetduncken vanden Prince van Orangien 1583
Advys van Pierre l'Oiseleur L'Oiseleur, Pierre 1783
Advys wegens den Prins van Orange in de Staaten van Zeeland gegeeven op het verlaaten van den Koning. 1579. 10 Aug. 1783
Afbeeldingen Van de Heerlyke Graf-Tombe En van de Oude en Nieuwe Graf-Kelder der Princen van Oranje. Met alle de Kisten 1759
Afscheyt ende laetste Reces by den Gedeputeerden van .... de Prince van Orangien 1575
Afschriften van meest oorspronkelijke brieven van prins Willem van Oranje Asch van Wijk, A.M.C. 1848
Air communément dit Willem van Nassau. Varié pour le clavecin par le fameux J. G. W. Mozart Mozart, J.G.W. 1766
Allen Ende Elckerlicken Capiteynen 1568
Als Oranje zwijgt... . Een toneelstuk rond Willem van Oranje en de Unie van Utrecht. (Gepresenteerd door Het Utrechtsch Studenten Tooneel) Hilwig, Frank 1980