Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Histoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau Baillet, Adrian 1692
Histoire de Guillaume I. Prince d'Orange Baillet, Adrian 1689
The Patriot Baillie, John 1736
William the Silent Baker, Nina Brown 1947
Prins Willem van Oranje en de Leidse Universiteit Bakhuizen van den Brink, J.N. 1975
'De confessie van den moordenaar' Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen Bakhuizen van den Brink, R.C. 1853
Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567. (Eene boekbeoordeeling*) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1891
Correspondance fran├žaise de Marguerite d'Autriche Bakhuizen van den Brink, R.C. e.a. 1942
De Zwijger's geboortedag. Willem de Zwijger Banning, W.A. 1932
De weg tot De Zwijger Banning, W.A. 1933
De Oranjeherdenking Banning, W.A. 1933
Eenige brieven over de voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575 Banning, W.A.F. 1913
Willem van Nassau. Treurspel Barbaz, A.L. 1826
The Story of William the Silent and the Netherland War Barrett, Mary 1869
Lodewijk van Nassau en Willem de Zwijger. Historische critiek van Prof. P.J. Blok Bartels, C.C.M. 1892
Mijn laatste woord aan prof. Dr. P.J. Blok en H.J.P.A. Kiersch Bartels, C.C.M. 1893
Prins Willem I een vervolger der Roomschgezinden Bartels, C.C.M. 1853
Nationale traditie" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland Bartstra, J.S. 1932