Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Willem I en het Prinsenhof te Delft 1923
Slotbeschouwing" in Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980. Tielt: Lannoo /Amsterdam Canegem, R.C. 1980
Willem de Zwijger en de Opstand der Nederlanden: een proeve van plaatsbepaling Canegem, R.C. 1985
Die Prinzen von Oranien. Geschichtliches Gemälde in dramatischer Form in fünf Acten Callenius, Gustav 1836
Les femmes du Taciturne. Un Chapitre de l'histoire d'un grand homme Camus-Buffet, M.L. 1892
De gemalinnen van Prins Willem I. In het Nederlandsch bewerkt door J.H. Groenenwegen. Met eene voorrede van Dr. H.C. Rogge en 8 portretten Camus-Buffet, M.L. 1894
Willem de Zwijger in het licht der Geschiedenis 1933
Themanummer van De Hollandsche Revue. Maandblad geredigeerd door H.G. Cannegieter Cannegieter, H.G. (red.) 1933
Willem de Zwijger. Historisch treurspel in 4 bedrijven Canter, Bernard 1925
De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Regerings Jubileum van Hare Majesteit koningin Wilhelmina door de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst Carstens, A.L. 1948
La Jeunesse du Taciturne 1533-1559. (Collection Nationale Carton de Wiart, Xavier 1945
Catalogue d'une collection remarquable de portraits 1861
Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende op het leven en den tijd van Prins Willem I. Met hooge instemming van Z.M. den Koning en van wijlen Z.K.H. den Prins van Oranje door het Gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof 1884
Catalogus van eene fraaije verzameling portretten van prinsen van Oranje en Nassau en eenige prenten hun leven en daden betreffende 1864
Guillaume de Nassau et la pensée moderne Cazaux, Yves 1971
Pérennité du Prince d'Orange Cazaux, Yves 1973
Guillaume le Taciturne. De la «Géneralité» de Bourgogne à la République des Sept Provinces-Unies Cazaux, Yves 1970
Guillaume Le Taciturne. Comte de Nassau Cazaux, Yves 1973
De quelques réflexions sur Guillaume de Nassau Cazaux, Yves 1984
Die Propagandatätigkeit Wilhelms von Oranien in Dillenburg 1568 im Dienste des niederländische Aufstandes Cellarius, H. 1968