Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Brief aan prins Willem I 1849
Brief van Prins Willem I 1822
Brief van wegens de Stad Mechelen aan den Prinse van Orange 1783
Brief van den Prince van Orange 1783
Brief der Gedeputeerden van de nadere Unie 1783
Brief van de Gedeputeerden der Nadere Unie aan hunne Medegedeputeerden by den Prins van Orange 1873
Brief van de Gedeputeerden der nadere Unie aan den Prince van Orange 1783
Brieven van den prins van Oranje aan de staten van Utrecht 1848
Brief van de Gecommitteerde Raaden van Zeeland 1783
De Parijssche bloedbruiloft in hare gevolgen Brill, W.G. 1868
De stammoeder der Oranje-Nassaus Brill, W.G. 1868
Prins Willem van Oranje Brill, W.G. 1868
Het Wilhelmus van Nassouwe Brill, W.G. 1868
Willem de Eerste. Prins van Oranje. Feestzang ter inwijding van het standbeeld voor den grondlegger van Neêrlands Onafhankelijkheid Broek, L. 1845
Willem de Eerste Broek, L. 1848
Het toneelspel Willem de Zwijger door Paul de Mont Broekman, J.H. 1933
Charlotte de Bourbon aan het ziekbed van Willem I Broes, W. 1850
Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw Broes, Wilhelm 1831
Filip van Marnix. Heer van St. Aldegonde Broes, Wilhelm 1840
Prins Willem.  Uitgeven van wege Regenten der Diaconiescholen der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht Bronsveld, A.W. 1884