Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Prins Willem van Oranje en Coornhert Bonger, H. 1989
Onuitgegeven brief van de afgevaardigden der hervormde gemeenten in Vlaanderen tot de onderlinge zamenkomst te Gent in 1579; houdende klagte aan de Gedeputeerden der Staten van Holland en Zeeland over Prins Willem I Borsius, J. 1852
Wilhelms von Oranien Ehe mit Anna von Sachsen Böttinger, K.W. 1836
Een moeilijk oogenblik in het leven van Prins Willem I" in: De Nederlander Bouricius, L.G.N. 1926
Het eerste bezoek van prins Willem I aan Amsterdam na de Alteratie van 1578 Breen, Joh. C. 1924
De geloofsovertuiging van Willem van Oranje" in Wetenschappelijke Samenkomst op 24 juli Breen, Joh. C. 1924
Van Opstand tot Koninkrijk. Hoogtepunten uit onze geschiedschrijving Bremmer, R.H. 1969
Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje Bremmer, R.H. 1984
Brief van den Prins van Oranje 1860
Brief van Prins Willem I 1838
Slotbeschouwing" in Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980. Tielt: Lannoo /Amsterdam Canegem, R.C. 1980
Willem de Zwijger in het licht der Geschiedenis 1933
Willem van Oranje. Wegbereider der christelijke vrijheid. Herdacht in het Groot-Auditorium der Leidsche Hoogeschool op 6 januari 1933 Colenbrander, H.T. 1933
Essai sur la vie religieuse de Guillaume d'Orange Comu, Charles 1934
Twee akten van prins Willem I tot bescherming van de Doopsgezinden". (Voorgelezen in het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg) in: Vaderlandsche Letteroefeningen of Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen Cramer, A.M. 1836
Een tegenstander van Oranje D., 1933
Gedenkboek Prins Willem I. De Dordrechtsche archivaris Dalen, L.J. 1933
Uit het leven van Prins Willem van Oranje Dam Ham, S.C.J. 1933
Willem van Oranje. Zijn verdediging van het recht van den opstand en zijn strijd voor vrijheid van godsdienst Dankbaar, W.F. 1946
Biografie van Pierre Loyseleur de Villiers Decavele, J. 1980