Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Avis de Maximilien Vilain 1859
Het standbeeld van Willem I door den Graaf De Nieuwerkerke B., 1846
'De confessie van den moordenaar' Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen Bakhuizen van den Brink, R.C. 1853
Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567. (Eene boekbeoordeeling*) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1863
Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568) Bakhuizen van den Brink, R.C. 1891
Willem van Nassau. Treurspel Barbaz, A.L. 1826
The Story of William the Silent and the Netherland War Barrett, Mary 1869
De ruwaard van Brabant. Episode uit het leven van Willem I Beeloo, Adriaan 1866
De Prins van Oranje Beijnen, R.L. 1884
Brief van Balthasar Geraerts aan Willem I Berg, L.Ph.C. 1864
Willem de Eerste Bergh, S.J. 1855
Onder 'Berichten en Mededeelingen' in de Nederlandsche Spectator van 18 februari 1893
Beschrijving der graftombe van Willem I 1840
Beschrijving der prachtige graftombe van Willem I 1825
Beschrijving der graftombe van Willem I 1880
Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het Koninklijk Paleis 1821
Handschriftliche genealogisch-poetische Beschreibung des Nassau'schen Geslechtes Bijl, Joost 1831
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas (1565-1580). Avec notice et annotations Blaes, J.B. e.a. 1866
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven bronnen. Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie nr 47 Blok, P.J. (ed) 1887