Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Officieele berichten omtrent het gevecht bij Daelhem (25 april 1568) Alfen, H. 1928
Dagregister van 's Prinsen levensloop Alfen, H.J.P. 1933
Het glas met de tempelreiniging. Dirck Crabeth 1567 Algra, H. 1967
Willem van Oranje. Docentenhandleiding Alkema, M. 1984
De Vader des Vaderlands Alkemade jr, G.P.J. 1933
Een plakkaat des Zwijgers ten gunste der Inquisitie ( 8 januari 1565 st. cur. 1566) Allard, H.J. 1887
Des Zwijgers godsdienstzin. Twee onuitgegeven brieven zijner hand Allard, H.J. 1881
Een encycliek van Willem den Zwijger Allard, H.J. 1884
Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten op 17 november 1845 te 's-Gravenhage in de groote zaal van het Paleis in het Noordeinde Amorie van der Hoeven, A. 1845
Willem van Oranje als patiënt Andel, M.A. 1933
Prins Willem I. Met gedichtjes. Den Haag: Gebr. Belinfante Andriessen, P. 1876
Oranje Nassau. Leven en Heldendaden van de Vorsten uit dat Stamhuis. Opgedragen aan Z.M. Koning Willem III Andriessen, P.J. 1873
De Vader des Vaderlands. Prins Willem van Oranje na vier eeuwen herdacht Andringa Gz., W. 1933
Prins Willem I van Oranje en zijn tijd Antheunissen, W. 1927
Antwoord des Prinsen van Orange aan de Gedeputeerden der Bondgenooten te Utrecht 1783
Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980. Tielt: Lannoo /Amsterdam Verlaan, J.E. 1980
Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581. Met enige begeleidende correspondentie. Historische inleidingen en aantekeningen: Dr. A. Alberts. Modern Nederlandse bewerking: Drs. J.E. Verlaan Verlaan, J.E. 1980
Histoire de Guillaume de Nassau Ard'huin, A.L. 1828
Recherches critiques et historiques sur la confession de Balthazar Gérard." Extrait de l'Appendix au Bulletins de l'Académie Royale de Belgique; année 1853 Arendt, G.A.A. 1853
Guillaume de Nassau. Tragédie en cinq acts; Bruxelles: H. Tarlier 1825