Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
De Gheest Van d'Oude Prins Wilhelmvs Verschijnt den Vorst Prins Henrick van Orangien 1636
Twee Refereynen / waer mede de nieuwe opgerechte Rhetorijcke Camere binnen Wtrecht / d'Excellentie vanden Prince van Oraengien Willecoem endē oock Adieu gheseyt hebben den 18. ende 22. Augusti / Anno 1577. Met noch sommighe Constelicke ghedichten / op desen tijdt binnen Antwerpen ghemaeckt 1577
Willem van Oranje Pater, J.C.H. 1951
De Groote Rebel. (Leiden's Beleg en Ontzet). Anno 1574 Peters, André 1956
Guilielmo Taciturno immortali Batavorum libertatis conditori regiaeque hodie dominantis stirpis celsissimo auctori et exemplo sacrum Petri, Victor Fredericus Orthobius 1856
Vals beschuldigd. Rotterdam: Leminiscaat Pool, Joyce 2000
Documents. Du Bartas et le tyrannicide Poujol, J. 1955
Ras Seventien Provincen 1984
Willem de Eerste. De Vader des Vaderlands. Drama in vijf bedrijven met een voorspel. Leiden: S.C. van Doesburgh Rech, D. 1898
Guillaume le Taciturne. Poëme Reiffenberg, Frédéric 1854
Zes vaderlandsche rijmprenten. Willem van Oranje 1944
Willem de Zwijger. Chronijk in zeven deelen Roelants, F. 1853
De Prins weergekeerd Roland Holst, A. 1933
De kampioen voor vrijheid en recht. Tafereelen uit het leven van Prins Willem den Zwijger. Met een plaatje Rom, P.H. 1890
Oranje tegenover Midas. Een Antwerps lofdicht op Retorica Roose, L. 1965
1584 - 10 Juli - 1884 Rop, A.L. 1884
Komst van Willem den Eersten Ruloffs, Bartholomeus 1780
Met zevenenhalve ton kon je makkelijk creatief zijn” Rutten, Paul 1994
Nassovius Tragoedia. In Idem Salius, Panagius 1589
Epic poetry around William the Silent: Georgius Benedicti and his "De rebus gestis Guilielmi Schepper, M. 1980