Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Gevonden resultaten: 178
Titel Auteur Jaar van uitgave  
Copye van de onkosten 1654
Interest van Holland 1662
Hollands Op-komst 1662
Toetze 1662
Onwederleggelycke Bewys-redenen Daer door betoont wort 1663
Den Herstelden Prins tot Stadthouder ende Capteyn Generaal vande Vereenighde Nederlanden 1663
De Gulde Legenden Van de Stadthouders in Hollant ende West-Vrieslandt. Dat is 1663
Verklaers Ende wtschrift des Duerluchtighsten 1568
Twee Refereynen / waer mede de nieuwe opgerechte Rhetorijcke Camere binnen Wtrecht / d'Excellentie vanden Prince van Oraengien Willecoem endē oock Adieu gheseyt hebben den 18. ende 22. Augusti / Anno 1577. Met noch sommighe Constelicke ghedichten / op desen tijdt binnen Antwerpen ghemaeckt 1577
Advis ende Goetduncken vanden Prince van Orangien 1583
Copie vande Vnie ofte Verbondt 1653
Advis d'vng bon bovrgois de la ville de Gand 1583
Tableau De L'Histoire Des Princes Et Principavté D'Orange. Divisé en quatre Parties Selon les quatre Races qui y ont regné Souverainement depuis l'an 793. Commençant A Gvillavme Av Cornet Premier Prince d'Orange. Jusques A Frederich Henry De Nassav à present Regnant. Illustré de ses Genealogies & enrichi de plusieurs belles Antiquités avec leurs Tailles douces. A La Haye Pise, J. 1639
Nassouser Heldens Pronk-Toonneel. Opgetooydt 1663
Nassovius Tragoedia. In Idem Salius, Panagius 1589
In lavdem  Baltasaris Gerardi Torrentius, Laevinus 1594
Comentarios de la guerra Ulloa, Alonso 1569
De Stadthouderlijcke Regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh Verhael van de Gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche Stadthouders; aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. ende eyndigende met de doodt van Prins Willem II. Mitsgaders Een korte verhandelinge van de nootsaekelijckheydt: ofte den ondienst van des Stadthouders hooge Ampten ende Bedieningen in den selven landen Uytenhaghe de Mist, Johan 1662