Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Interest van Holland 1662
Hollands Op-komst 1662
Toetze 1662
De Stadthouderlijcke Regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh Verhael van de Gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche Stadthouders; aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. ende eyndigende met de doodt van Prins Willem II. Mitsgaders Een korte verhandelinge van de nootsaekelijckheydt: ofte den ondienst van des Stadthouders hooge Ampten ende Bedieningen in den selven landen Uytenhaghe de Mist, Johan 1662
Wilhem Bis, Lambert 1663
Onwederleggelycke Bewys-redenen Daer door betoont wort 1663
Den Herstelden Prins tot Stadthouder ende Capteyn Generaal vande Vereenighde Nederlanden 1663
De Gulde Legenden Van de Stadthouders in Hollant ende West-Vrieslandt. Dat is 1663
Nassouser Heldens Pronk-Toonneel. Opgetooydt 1663
't Leven en Bedryf Der Prinsen van Oranje. Wilhem de eerste. Maurits. Frederik Henrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aengehecht met de daden der Nassouwsche stam Montanus, Arnoldus 1664
Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland Court, Pieter 1669
Histoire de Guillaume I. Prince d'Orange Baillet, Adrian 1689
Nederlands Helden-tooneel 1690
Entretien du duc d'Alve 1690
Second Entretien du Duc d'Alve et du Prince d'Orange. Morts au Siecle passé. A La Haie 1690
T'Verloste Nederland van het Spaense 1690
Histoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau Baillet, Adrian 1692
Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces-Unies où l'on verra les véritables causes des divisions qui sont depuis soixante ans dans cette République Aubery du Maurier, Louis 1697
1706
Nassauische Chronick. In welcher Des uralt-Hochlöblich- und Weltberümten Stamms vom Hauße Nassau Textor von Häger, Johann 1712