Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Oranje en de Unie van Utrecht Blok, P.J. 1920
Moordplan tegen Alva (October 1568) Blok, P.J. 1926
Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets Blok, P.J. 1920
Historische Critiek" in: De Tijdspiegel Blok, P.J. 1891
De Carmine Patri Patriae dedicato Blom, N. 1998
Nederlandt Verhoogt door Wonderen van Gods Voorsienigheit Onder het Bestuur der Princen van Oranjen en Nassauw. Vertoont by gelegentheit der Inhuldiging van syn Hoogheit Will. Blomhert, Joannes 1730
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van Oraengien binnen der stede van Gendt Blommaert, P. (ed) 1852
De ijsvogel en de Halcyon-dagen Blöte-Obbes, M.C. 1951
Het Boek der Richteren der Nederlanders 1795
Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. (Kerkhistorische Studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis Boer, Cornelia 1952
Van brieven en helden Boer, D.E.H. 2005
Oranje en de Opstand Boer, Jeroen 1995
Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche Historiezangen Boer, L.M. (samensteller) 1884
Prins Willem van Oranje. Het verhaal van zijn leven. (Tijdspiegel-reeks nr 1) Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak bv Boer, R. 1984
Willem van Oranje. (Reeks: Getuigen van Christus nr. 4) Amsterdam: W. Ten Have Boerwinkel, F. 1941
Prins Willem. (Dietsche Gestalten Boey, M. 1942
De Zwijger spreekt. 6 september 1898. Kroningsdag Böhringer, J.A. 1898
Twee Oranje portretten van Daniël van den Queecborne" in: Phoenix. Maandschrift voor Beeldende Kunst. Jaargang 3 Bol, L.J. 1948
Prins Willem van Oranje en Coornhert Bonger, H. 1989
Le duc d'Albe et l'expedition orangiste de 1568 Bonhomme, G. 1931