Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Twee onderzoekingen over Vlaanderen en prins Willem van Oranje Vermaseren, B.A. 1984
Twee onderzoekingen over Vlaanderen en prins Willem van Oranje Vermaseren, B.A. 1983
Rapport betreffende een uitgave van de correspondentie van prins Willem I van Oranje Vermaseren, B.A. 1977
Gewestelijke regering onder Philips II: Willem van Oranje als stadhouder van Holland 1559-1567 Vermij, R.H. 1984
's Konings stadhouder in Holland (1559-1567). Oranjes trouw aan Philips II Vermij, Rienk 1984
Prins Willem van Oranje Verreyt, Ch.C.V. 1906
Het 'Te Deum' voor den moord van den Prins van Oranje in 1584 Verreyt, Ch.C.V. 1891
Willem van Oranje's persoonlijkheid Verschaeve, Cyriel 1933
Verslag Volkshulde te Delft 17 april 1933. Extra nummer Dietsche Orde. Algemeen Dietsch Studenten Tijdschrift 1933
Apologie ofte verantwoordinghe van den Prince van Orangien Verwey, Albert ed. 1923
Willem de Zwijger Verwey, Albert 1901
Verzameling van brieven van prins Willem I en anderen 1852
Het bezoek van de Prins aan West-Friesland in 1577 Vessem, H.A. 1972
Heldendrama. "Vader des Vaderlands Veterman, E. 1933
Vader des Vaderlands. Heldendrama. Amsterdam: A.J.G. Strengholt Veterman, E. 1933
Wilhelm von Oranien. Eine Biographie Vetter, Klaus 1987
Wilhelm von Oranien - Politische Meiningsbildung und politische Praxis Vetter, Klaus 1988
Am Hofe Wilhelms von Oranien Vetter, Klaus 1991
450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede Vis, Pieter 1994
Het calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de gereformeerde godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Leiden op den 17e maart 1933 des namiddags te 4 uur Visscher, H.J. 1933