Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
De Stadthouderlijcke Regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh Verhael van de Gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche Stadthouders; aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. ende eyndigende met de doodt van Prins Willem II. Mitsgaders Een korte verhandelinge van de nootsaekelijckheydt: ofte den ondienst van des Stadthouders hooge Ampten ende Bedieningen in den selven landen Uytenhaghe de Mist, Johan 1662
Willem van Oranje en de Zelfstandigheidsstrijd der Nederlanden. (Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding Uytterhoeven, Fr. 1933
De Vader met zynen Zoon aan het Glorie-Graf van Willem den Eersten 1783
Willem van Oranje 1984
A Cologne printer working for William of Orange. Godfried Hirtzhorn jun. Valkema Blouw, P. 1995
De Abdij van Averbode tegenover Prins Willem van Oranje Valvekens, Paul Em. 1935
Index. Herdenking Willem van Oranje 1584 – 1984. I.   Vorstelijke Herdenking II.  Broschures over de herdenking van Willem van Oranje + programma III. Rondleidingen in Delft langs herdenkingsplaatsen IV.  Scholieren herdenken Willem van Oranje. V.    Artikelen over de geschiedenis van Willem van Oranje en zijn familie VI.   Artikelen over vergelijkingen tussen de Oranjes door de eeuwen heen VII.  Artikeltjes over de moord op Willem van Oranje VIII. Artikeltje over het paneeltje van Willem van Oranje IX.   Artikelen uit tijdschriften over de gelijknamige TV-serie X.     Artikelen over exposities en tentoonstellingen. XI.   Artikelen over opgevoerde balletten en uitgekomen platen XII.  Artikelen over herdenkings-penningen en -zegels XIII. Artikelen over Oranje-wijn XIV.  Artikelen over de historicus J.J. Mostard 1984
1933
De huldiging van Willem van Oranje (als tactisch probleem voor de moderne arbeidersbeweging) Veen, G. 1933
Brieven van Willem van Oranje en Lodewijk van Nassau aan Bernard van Merode Veen, J.S. 1896
Willem van Oranje en Rotterdam Velden, M. 1984
Brielsche Verzameling. Eerste gedeelte. Willem de Zwijger. Maurits Ver Huell, Alexander 1874
De laatste woorden van prins Willem Vergeer, Ch. 1981
Willem van Oranje en de Nederlanden Verhaal, Noël e.a. 1984
Lof-Verkondigende Verhandeling. Over de  laatste BEDE van  WILLEM DEN EERSTEN PRINS VAN ORANGE 1734
Wat is waar over de 'Vader des Vaderlands'. Niet alleen maar een volksleider in kale jas Verhoeven, Anneke 1984
Vrijheid genieten; verdraagzaamheid betrachten. Willem van Oranje en Delft"  in: Vrijheid en Verdraagzaamheid. Willem van Oranjelezing [1] Verhoeven, G. 1999
Een onbekend drama van katholieke zijde over de moord op Prins Willem I Vermaseren, B.A. 1949
Humanistische drama's over de moord op de Vader des Vaderlands" in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en Letterkunde Vermaseren, B.A. 1951
Dr. Gilbert Roy of Regius Vermaseren, B.A. 1956