Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Oranje's leven en sterven is van blijvende waarde Schöffer, I. 1984
Bijdrage tot de kennis van de godsdienstige verdraagzaamheid van Prins Willem I Scholte, J.P. 1907
Over het godsdienstig karakter van Willem den Eerste Siegenbeek, M. 1836
De overgang van Prins Willem van Oranje tot de Hervormde kerk Toorenenbergen, A. 1874
De omkeering in den kerkstaat te Amsterdam van 1578 Toorenenbergen, J.J. 1885
Wilhelm von Oranien 1867
Historische studiën uit het tijdvak van Prins Willem den eersten. Pieter Lozeleur Utrecht Dresselhuis, Johannes 1846
De Abdij van Averbode tegenover Prins Willem van Oranje Valvekens, Paul Em. 1935
Het calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de gereformeerde godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Leiden op den 17e maart 1933 des namiddags te 4 uur Visscher, H.J. 1933
De staatkundige beteekenis van Prins Willem van Oranje voor onze Hervorming Visser, J.Th. 1917
Tekst van de preek tijdens de gedenkdienst voor Willem I van Oranje-Nassau" [Zondag 8 juli Vloed, Ds. J. 1985
Lettres inédites de Guillaume Voisin, A. ed. 1830
Willem van Oranje's godsdienstig leven Voorsteegh, Is. 1933
Reden-voering ter blyde tweede eeuw-gedachtenisse der verlossinge van onder de Spaansche heerschappije door de verdraginge met prins Willem den I. voorgevallen op den 22 maart 1577 voor Goes en Zuidbeveland. Plechtig uitgesproken op den XXIII Maart MDCCLXXVII. des namiddags in de kerk te Wemeldingen in Zuidbeveland Water, Jan 1777
L'Erasmianisme de Guillaume d'Oranje Waterbolk, E.H. 1981
Vorstelijke intochten 1577-1584 Waterschoot, W. 1984
Marnix en Oranje Werveke, H. 1938
Marnix en Oranje Werveke, H. 1969
Willem van Oranje Wiermann, Harm 1984
Oranje en de godsdienstvrijheid Wienen, Jos 1994