Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Jaargang 99 1984
Bilderdijks treurspel over Willem van Oranje Jong, Martien J.G. 1958
Biografie van Jakob de Somere Decavele, J. 1980
Biografie van Pierre Loyseleur de Villiers Decavele, J. 1980
Biographische schetsen der aloude stamvaders van de vorstelijke en grafelijke huizen van Oranje-Nassau Zeeman, H. 1848
Boekbanden uit de Oranje Nassau-bibliotheek Fontaine Verwey, E. 1948
Boeken van Oranje-Nassau. De bibliotheek van de graven en prinsen van Oranje in de vijftiende en zestiende eeuw Korteweg, Anne S. 1998
Bredasche toestanden blijkens de stadsrekeningen van 1577. Prins Willem van Oranje neemt weer bezit van Stad en Lande van Breda Hallema, A. 1933
Bredase Oranje-sprokkels Roosbroeck, R. 1970
Bref recueil de l'assasinat 1582
Brief aan prins Willem I 1849
Brief aan prins Willem I Scheltema, P. 1849
Brief der Gedeputeerden van de nadere Unie 1783
Brief der Staten van Utrecht aen de Prince van Orangien Dot van Flensburg, J.J. (ed.) 1838
Brief van (= aan) Prins Willem I over het "maken van toebereidselen tot afwering der Spaansche vloot Scheltema, P. 1849
Brief van Balthasar Geraerts aan Willem I Berg, L.Ph.C. 1864
Brief van Philips van Marnix Stutterheim, F.W. 1906
Brief van Prins Willem I 1838
Brief van Prins Willem I 1822
Brief van de Gecommitteerde Raaden van Zeeland 1783