Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
De ijsvogel en de Halcyon-dagen Blöte-Obbes, M.C. 1951
Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. (Kerkhistorische Studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis Boer, Cornelia 1952
Van brieven en helden Boer, D.E.H. 2005
Oranje en de Opstand Boer, Jeroen 1995
Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche Historiezangen Boer, L.M. (samensteller) 1884
Prins Willem van Oranje. Het verhaal van zijn leven. (Tijdspiegel-reeks nr 1) Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak bv Boer, R. 1984
Willem van Oranje. (Reeks: Getuigen van Christus nr. 4) Amsterdam: W. Ten Have Boerwinkel, F. 1941
Prins Willem. (Dietsche Gestalten Boey, M. 1942
Twee Oranje portretten van Daniël van den Queecborne" in: Phoenix. Maandschrift voor Beeldende Kunst. Jaargang 3 Bol, L.J. 1948
Prins Willem van Oranje en Coornhert Bonger, H. 1989
Le duc d'Albe et l'expedition orangiste de 1568 Bonhomme, G. 1931
Willem van Oranje. Historische roman Boni, Armand 1975
De dood van Willem I Boon, K. 1863
Prins Willem door Goltzius geteekend Boon, K.G. 1948
Het Geuzenboek Boon, Louis Paul 1979
Encomium Gulielmi I Boot, C.H.B. e.a. 1848
Oorspronck Bor, Pieter Christiaensz 1621
Oorspronck Bor, Pieter Christiaensz 1621
Willem de Zwijger. Door alle naties geëerbiedigd." in: Idem Borgeesius, R.M. 1941
Onuitgegeven brief van de afgevaardigden der hervormde gemeenten in Vlaanderen tot de onderlinge zamenkomst te Gent in 1579; houdende klagte aan de Gedeputeerden der Staten van Holland en Zeeland over Prins Willem I Borsius, J. 1852