Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Reuck-Appel 1618
Onwederleggelycke Bewys-redenen Daer door betoont wort 1663
Is Prins Willem ooit Luthersch geweest? Pont, J.W. 1933
Mislukte bemiddeling 'inder saecken der Excellentie tegens Petrum Dathenum' Punt, W. 1981
De Vader des Vaderlands Rambonnet, F.L.J.E. 1936
Rapport in opdracht van de Willem de Zwijger-Stichting naar aanleiding van enkele Rooms-Katholieke geschiedenisleerboeken voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 1950
Dissertatio historico-politica inauguralis Reepmaker, J.Chr. 1843
Frederik Perrenot Renson, G. 1949
De Actie van Frederik Perrenot. Heer van Champagney Renson, G. 1949
Guillaume le Taciturne. Conférence prononcée à l'Assemblée générale de la Société d'histoire du Protestantisme belge Rey, Arnold 1907
De orangistische putsch van 28 oktober 1577 te Gent. En nog een en ander over de calvinistische republiek Roggh, P. 1967
Oranje en de katholieken Rogier, L.J. 1974
Oranje en de Nederlandse staat" in Herdenken en Herzien. Verzamelde Opstellen van L.J. Rogier Rogier, L.J. 1974
Luthertum und Calvinismus in Nassau-Dillenburg. Beiträge zur Kirchenpolitik in Nassau-Dillenburg unter Wilhelm dem Alten und Johann dem Alten Röttsches, Heinrich Franz 1953
De staats-kerkorde van Willem I Royaards, H.J. 1843
Willem van Oranje en de katholieken Sante, R. 1932
Voor de vrije Nederlanden en de eer van God: Politieke tolerantie in de zestiende eeuw Sap, Jan Willem 2001
Le Prince Guillaume d'Orange et la liberté religieuse Savornin Lohman, A.F. 1922
Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek. Rede uitgesproken ter herdenking van 's prinsen geboorte Schelven, A.A. 1933
Prins Willem's eerste avondmaal enz. Schelven, A.A. 1934