Zoek door de biografieën

Actieve filters

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Bref recueil de l'assasinat 1582
A trve discovrse of the assavlt committed vpon the person of the most noble Prince 1582
Copie: Einer Missiue wt Antwerpen geschreuen an den Heren Statholder vnd Rhaden des Fustendumbs (sic) Gelder vnd Graeffschap Zutphen. In dato als die Copye mit sich brengt. 1582. (Het wapen van Arnhem op de titel.) Ghedruck toe Aernheim 1582
Discovrs svr la blessvre de monseignevr le Prince d'Orange (Met vignet op de titel.) s.l. Imprimé en l'An M.D.LXXXII. in-4°. 1582
Discours oft Verhael ghemaect op de quetsure van mijn Heere de Prince van Oraignen. s.l. Ghedruct Anno M.D.LXXXII.  in-4°. 1582
Verhael op de Quetsure van Mijn heer den Prince van Oragnien. (Met vignet op de titel.) s.l. Ghedruckt int iaer M.D.LXXXII. in-4°. 1582
Zeitung ausz Andorff 1582
Wreede Turcksche 1582
Copye van eenen brief geschreuen wt Brugghe aen eenen goeden Patriot tot Antwerpen 1582
Warachtich verhael van tghene dat binnen ... Brugge gheschiet is inde maent van Julius 1582. Inhoudende De middelen die de Coninck van Spanien wederomme heeft willen te wercke stellen om den Hertoghe van Brabant 1582
Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand 1583
Responce d'vn bon patriot et bovrgeois de la ville de Gand 1583
Claer Bewijs 1583
Van den Staet der tegenwoerdiger Nederlandtsche Regierung .... Concordia res Paruae crescunt. Discordia maximae dilabuntur 1583
Advis dv Prince d'Orange svr les trovbles exites par le dvc d'Aniov es Pais Bas le XVII. de Janvier 1583. Avec vng esclercissement tresutile pour blen comprendre ce qu'y pourroit estre obscur. (Met vignet op de titel.) s.l. M.D.LXXXIII. in-4°. 1583
Copie 1583
Verhael Vande Moort 1584
Verhael Vande Moort 1584
Discovrs dv mevrdre commis en la personne dv tresillvstre Prince d'Orange. s.l. En l'An M.D.LXXXIIII. in-4°. 1584
Discovrs de l'assasinement 1584