Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Besluit van Prins Willem de Zwijger d.d. 28 October 1572 1903
Prins Willem van Oranje. De vader des vaderlands. Bij de herdenking van zijn 400sten geboortedag , Betsy 1933
De prins en de zee Bettink, G.J. 1933
Vader Willem. Concept voor een Openluchtspel Beurs, A.M. 1948
Willem van Oranje te Delft Beydals, P. 1937
Oranje. Kleur van eenheid en verdeeldheid Beyen, Marnix 2009
Jacob Simonszoon de Ryk Beyer, Gerrit 1780
Revindicatoir beslag op "afgedwaalde" archiefstukken een eeuw geleden Beyerman, J.J. 1963
Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Jaargang 99 1984
Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje Bijl, A.P. 1995
Handschriftliche genealogisch-poetische Beschreibung des Nassau'schen Geslechtes Bijl, Joost 1831
Vader Willem. 1e Tienduizendtal Bijlsma, B.L. 1933
Guillaume. En dix chants Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Willem de Eerste. In tien boeken. Door den Heere Bitaubé. Lid van de Koninklyke Academie der Wetenschappen en Fraaije Letteren. Te Berlyn. Uit het Fransch vertaald door L.P.H.J.R. (= Adriaan Kluit). Te Amsterdam by M. Magérus Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Guillaume de Nassau Bitaubé, Paul Jérémie 1775
Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé Bitaubé, Paul Jérémie 1778
Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900" in E.O.G. Haitsma Mulier & A.E.M. Janssen (red.) Blaas, P.B.M. 1984
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas (1565-1580). Avec notice et annotations Blaes, J.B. e.a. 1866
De ballingschap van Willem de I. Prins van Oranje. Treurspel. Amsterdam: Abraham de Winter Sasselee, Joost 1738
De Zwijger Blécourt, A.S 1926