Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Advys van Pierre l'Oiseleur L'Oiseleur, Pierre 1783
Nog iets over Balthasar Gerard." Twee overdrukken Lommel, A. S.J. 1882
Lofrede op Willem den Eersten door Mr. B.H. Lulofs Lulofs, B.H. 1822
Godsdienstige en kerkelijke geschriften voor het eerst of in herdruk uitgegeven met historische inleiding en taalkundige opheldering door J.J. Van Toorenenbergen Marnix van St. Aldegonde, Ph. 1891
Legertochten tusschen Maastricht en Mook sedert 1568-1575 Meulleners, J.L. 1889
Willem van Oranje Middelkoop, E. 1985
Klare wijn van prins Willem van Oranje!? Een speurtocht naar zijn ferme redevoering Molenaar, L.J. 1994
Kerk en staat in de zestiende eeuw Mout, M.E.H.N. 2004
Het intellectuele milieu van Willem van Oranje Mout, M.E.H.N. 1984
Esquisse historique sur Guillaume le Taciturne Ninauve, F. 1875
Esquisse historique sur Guillaume le Taciturne Ninauve, F. 1876
Willem van Oranje. (Met alle de heiligen). Uitgegeven voor Adoremus Oberman, G.W. 1938
Ordinantie ende Placcaet ghepubliceert binnen der stadt Vtrecht wt den name ende van weghen des duerluchtighen ende hoochgeboren heeren mijn heere die Prince van Orangien Graue van Nassau. etc. Ridder van der oorde van den gulden vliese 1566
Ordonnantie van den Prins van Oranje om geen vleesch in de vasten te koop te mogen stellen 1860
Satisfactie voor die van Amsterdam 1578
Tvvee corte Sermoenen: Het eene ouer den Doop des Soons vanden .... Prince van Orangien (12 Juni) 1584
Orationes dvae Anniversariae: vna in obitvm Gvillelmi Magni 1617
Na-Sporingh. Hoe ende in vvat manieren .... De Prince van Orangien 1617
De rechte Spore ende Aenwijsinghe 1618
Triomfe van de Doorluchtige Pr. van Orangien 1618