Zoek door de biografieën

Willem van Oranje Bibliografie, samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011)

Titel Auteur Jaar van uitgave  
Jacob Simonszoon de Ryk Beyer, Gerrit 1780
Revindicatoir beslag op "afgedwaalde" archiefstukken een eeuw geleden Beyerman, J.J. 1963
Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje Bijl, A.P. 1995
Handschriftliche genealogisch-poetische Beschreibung des Nassau'schen Geslechtes Bijl, Joost 1831
Vader Willem. 1e Tienduizendtal Bijlsma, B.L. 1933
Wilhem Bis, Lambert 1663
Guillaume. En dix chants Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Willem de Eerste. In tien boeken. Door den Heere Bitaubé. Lid van de Koninklyke Academie der Wetenschappen en Fraaije Letteren. Te Berlyn. Uit het Fransch vertaald door L.P.H.J.R. (= Adriaan Kluit). Te Amsterdam by M. Magérus Bitaubé, Paul Jérémie 1773
Guillaume de Nassau Bitaubé, Paul Jérémie 1775
Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé Bitaubé, Paul Jérémie 1778
Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900" in E.O.G. Haitsma Mulier & A.E.M. Janssen (red.) Blaas, P.B.M. 1984
Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas (1565-1580). Avec notice et annotations Blaes, J.B. e.a. 1866
Daniel Heinsius Bloemendal, Jan 1992
Willem van Oranje: een Hercules op de Leidse Planken Bloemendal, Jan 1994
Daniel Heinsius. Auriacus Bloemendal, Jan 1997
Rond de Vader des Vaderlands. Oranje Bloemendal, Jan 1999
Van rebel tot Vader des Vaderlands. Oranje in de vroegmoderne literatuur Bloemendal, Jan 2007
De dramatische moord op de Vader des Vaderlands. De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden Bloemendal, Jan 2007
Caspar Ens. Princeps Auriacus Bloemendal, Jan e.a. 1998
Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli 1884: herdenken als polemiek Blok, L. 1984