Geen afbeeldingen

Over ons

Stadsarchief Delft is sinds 1859 de archiefinstelling van de gemeente Delft en voert, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris, de wettelijk taken voortvloeiende uit de Archiefwet 1995 uit. Inmiddels niet alleen meer voor de gemeente Delft maar ook voor de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.

Onze missie is het om burgers en bestuur (actief) voorzien van betrouwbare historische informatie over de stad en de regio op basis van de archieven en de collecties die het beheert en Stadsarchief Delft waakt daarnaast over de duurzame toegankelijkheid van de door de gemeentelijke overheid gevormde en beheerde archieven. Hierbij wil zij enerzijds een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in stad en regio en aan de eigen identiteit van de inwoners en anderzijds voorwaarden scheppen voor het fundamenteel recht op toegang tot overheidsinformatie.

Meer over ons vindt u op de website van Archief Delft.