Zoek door registers

Filters

Pagina 1 van 115
Resultaten 1 - 50 van 5702
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft AR0001_00001, Keurboeken, z.d. [c. 1500]-1806 0001 00001 Toon bron
2 Delfland 0001_01763_Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680 0001 01763 Toon bron
3 Delft 0001_00731_Huizenprotocol_1585 0001 00731 Toon bron
4 Delft 0001_00611_7_Wacht_en_Tuchtgeld 0001 00611_7 Toon bron
5 Delfland Kohier van de wijnimpost 0001 01763A Toon bron
6 Delft Register van privileges 0001 00049 Toon bron
7 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
8 Delft Kohier van verpondingen over alle gebouwen in Delft en Delfshaven 0001 01775 Toon bron
9 Delft AR0001_00602_Impost_1749, 1749-1751 0001 00602 Toon bron
10 Delft Registers van het haardstedengeld 0001 00589 Toon bron
11 Delft Registers van het haardstedengeld 0001 00589 Toon bron
12 Delft Manuaal van rekening van lands- en stadsimposten 0001 00602 Toon bron
13 Delft AR0001_00507_personen die compensatie hebben ontvangen voor het herstel van hun huizen, verwoest bij de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00507 Toon bron
14 Delft 0001_00404_Poorters 0001 00404 Toon bron
15 Delft AR0001_00589_1_haardstedengeld_1600, 1600 0001 00589 Toon bron
16 Delft AR0001_00680_Familiegeld, 1716 0001 00680 Toon bron
17 Delft AR0001_00589_2_haardstedengeld_ 1638, 1638 0001 589 Toon bron
18 Delft AR0001_00508_taxatie van de schade, ontstaan door de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00508 Toon bron
19 Delfland AR0001_01763A_Wijnen, 1679 0001 01763A Toon bron
20 Delft 0001_00605_Straatgeld_1767 0001 00605 Toon bron
21 Delft AR0001_00387_Turfdragers_1558_59, 1558-1559 0001 00387 Toon bron
22 Delft AR0001_00650_1_Consentboek, 1579-1663 0001 00650.1 Toon bron
23 Delft 0001_01052_2_paspoorten_1646_1737 0001 01052_2 Toon bron
24 Delft 0001_01755_Legger der verponding op de huizen, door Adriaen Claesz. Moeut in 1620 te innen, 1620 0001 01755 Toon bron
25 Delft Turfdragers 0001 00387 Toon bron
26 Delft Consentboeken 0001 00650_2 Toon bron
27 Delft Merken van de plateelbakkers 0001 01023 Toon bron
28 Delft Consentboeken 0001 00650_3 Toon bron
29 Delft Lijst van de weerbare manschappen onder Poortland, met aanschrijven van de Staten van Holland en West-Friesland 0001 01282 Toon bron
30 Delft AR0001_01282_Burgerwacht, 1785 0001 01282 Toon bron
31 Delft AR0001_02031_Register van geconfineerde krankzinnigen in verbeterhuizen, 1755-1812 0001 02031 Toon bron
32 Delft 0001_01774_poortland_1733 0001 01774 Toon bron
33 Delft 0001_01761_1_Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten, 1632-1640 0001 01761_1 Toon bron
34 Delft AR0001_02031A_Register van geconfineerden te Delft, 1699-1792 0001 02031A Toon bron
35 Delfland Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_1 Toon bron
36 Delft AR0001_00056_1566_TROUBELEN, 1566-1567 0001 00056 Toon bron
37 Delft AR0001_00405_Register van poorterinschrijvingen, 1681-1796 0001 00405 Toon bron
38 Delft 0001_00347_Rekesten_en_Officien 0001 00347 Toon bron
39 Delft Register van bestedelingen, krankzinnigen en tuchtelingen, geplaatst in het St. Joris-gast-, -dol-, -tucht- en -werkhuis te Delft 0001_2 00164 Toon bron
40 Delft Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de “buitensteden” 0001_2 00219 Toon bron
41 Delft Kohieren van de verponding 0001_2 00234a Toon bron
42 Poortland AR0001_2_00218_Kohier van de halve verponding of 200e penning op Poortland, vanaf de Koepoort van het Duivelsgat zuidwaarts, 1795-1805 0001_2 00218 Toon bron
43 Delft 0001_2_00234a_Verponding_1810 0001_2 00234a_2 Toon bron
44 Delft 0001_2_00092_Patentregister 0001_2 00092 Toon bron
45 Delft AR0001_2_00233_rekesten,1806-1837 0001_2 00233 Toon bron
46 Delft AR0001_2_00236_Reclames_patenten, 1812-1821 0001_2 00236 Toon bron
47 Delft 0001_2_00234a_Verponding_1810 0001_2 00234a_1 Toon bron
48 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_1 Toon bron
49 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_2 Toon bron
50 Delft 0001B_00047_Stemregister_1803 0001_2 00047 Toon bron