Zoek door registers

Filters

Pagina 1 van 150
Resultaten 1 - 50 van 7481
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft Haardstedengeld, 1600 0001 00589 Toon bron
2 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
3 Delft Kohier van verpondingen over alle gebouwen in Delft en Delfshaven 0001 01775 Toon bron
4 Delft 0001_01774_poortland_1733 0001 01774 Toon bron
5 Delft Lijst van de weerbare manschappen onder Poortland, met aanschrijven van de Staten van Holland en West-Friesland 0001 01282 Toon bron
6 Delft AR0001_00589_2_haardstedengeld_ 1638, 1638 0001 00589 Toon bron
7 Delft AR0001_00508_taxatie van de schade, ontstaan door de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00508 Toon bron
8 Delfland AR0001_01763A_Wijnen, 1679 0001 01763A Toon bron
9 Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 0001 00589 Toon bron
10 Delft Registers van het haardstedengeld, 1638 0001 00589 Toon bron
11 Delft Manuaal van rekening van lands- en stadsimposten 0001 00602 Toon bron
12 Delft AR0001_00507_personen die compensatie hebben ontvangen voor het herstel van hun huizen, verwoest bij de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00507 Toon bron
13 Delft 0001_00611_7_Wacht_en_Tuchtgeld 0001 00611_7 Toon bron
14 Delfland Kohier van de wijnimpost 0001 01763A Toon bron
15 Delft 0001_01755_Legger der verponding op de huizen, door Adriaen Claesz. Moeut in 1620 te innen, 1620 0001 01755 Toon bron
16 Delft 0001_00731_Huizenprotocol_1585 0001 00731 Toon bron
17 Delfland 0001_01763_Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680 0001 01763 Toon bron
18 Delft kamerboek 0001 00037 Toon bron
19 Delft kamerboek 0001 00038 Toon bron
20 Delft kamerboek 0001 00039 Toon bron
21 Delft kamerboek 0001 00040 Toon bron
22 Delft kamerboek 0001 00041 Toon bron
23 Delft kamerboek 0001 00042 Toon bron
24 Delft kamerboek 0001 00043 Toon bron
25 Delft kamerboek 0001 00044 Toon bron
26 Delft kamerboek 0001 00045 Toon bron
27 Delft kamerboek 0001 00046 Toon bron
28 Delft kamerboek 0001 00047 Toon bron
29 Delft kamerboek 0001 00048 Toon bron
30 Delft kamerboek 0001 00049 Toon bron
31 Delft kamerboek 0001 00050 Toon bron
32 Delft kamerboek 0001 00051 Toon bron
33 Delft kamerboek 0001 00052 Toon bron
34 Delft kamerboek 0001 00053 Toon bron
35 Delft kamerboek 0001 00054 Toon bron
36 Delft kamerboek 0001 00055 Toon bron
37 Delft kamerboek 0001 00056 Toon bron
38 Delft kamerboek 0001 00057 Toon bron
39 Delft kamerboek 0001 00058 Toon bron
40 Delft kamerboek 0001 00059 Toon bron
41 Delft kamerboek 0001 00060 Toon bron
42 Delft kamerboek 0001 00061 Toon bron
43 Delft Register van privileges 0001 00049 Toon bron
44 Delft Keurboeken 0001 00067 Toon bron
45 Delft Keurboeken 0001 00068 Toon bron
46 Delft Keurboeken 0001 00069 Toon bron
47 Delft Keurboeken 0001 00070 Toon bron
48 Delft Keurboeken 0001 00071 Toon bron
49 Delft Keurboeken 0001 00072 Toon bron
50 Delft Keurboeken 0001 00073 Toon bron