Zoek door registers

Filters

Onroerend goed Delft Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de “buitensteden”

  • omschrijvingbron namen van personen, aangeslagen in de belasting op onroerende zaken te Delft (oude benaming: verponding)
  • archiefnaam archief van het stadsbestuur van Delft, tweede afdeling 1795-1813
  • archiefnummer 0001_2
  • inventarisnummer 00219
  • type Onroerend goed