Zoek door registers

Filters

Onroerend goed Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten

  • omschrijvingbron namen van personen, aangeslagen in de belasting op onroerende zaken te Delft (oude benaming: verponding)
  • archiefnaam oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795
  • archiefnummer 0001
  • inventarisnummer 01761_2
  • type Onroerend goed