Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode 1800 - 1824
Pagina 1 van 40
Resultaten 1 - 50 van 1959
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00473 Toon bron
2 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00474 Toon bron
3 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00475 Toon bron
4 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00476 Toon bron
5 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00477 Toon bron
6 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00478 Toon bron
7 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00479 Toon bron
8 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00254 Toon bron
9 Delft Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de “buitensteden” 0001_2 00219 Toon bron
10 Delft Kohieren van de verponding 0001_2 00234a Toon bron
11 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00247 Toon bron
12 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00250 Toon bron
13 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00251 Toon bron
14 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00252 Toon bron
15 Delft Crimineel boeck 0013 00052 Toon bron
16 Delft Crimineel boeck 0013 00053 Toon bron
17 Delft Keurboeken 0001 00077 Toon bron
18 Delft lijkschouwingen 0013 00102b Toon bron
19 Delft lijkschouwingen 0013 00102c Toon bron
20 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00253 Toon bron
21 Delft namen van personen, aangeslagen in de belasting op onroerende zaken in voormalige gemeenten rond Delft (oude benaming: verponding) 0001_1 01782 Toon bron
22 Abtsregt verponding 0141 00021 Toon bron
23 Abtsregt verponding 0141 00025 Toon bron
24 Abtsregt transportakten 0141 00128 Toon bron
25 Ackersdijk en Vrouwenregt verponding 0144 00069 Toon bron
26 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00212 Toon bron
27 Ackersdijk en Vrouwenregt belasting op onroerend goed 0144 00225 Toon bron
28 Hof van Delft verponding 0151 00076 Toon bron
29 Vrijenban verponding 0157 00174 Toon bron
30 Vrijenban verponding 0157 00178 Toon bron
31 Maasland Keur en ordonnantie betreffende de indeling van de gemeente in wijken, de aanstelling van wijkmeesters, meldings­plicht bij vestiging, verhuizing of vertrek en kennis­geving overnachting van vreemdelingen; met bijbeho­rende stuk­ken 0687 01384 Toon bron
32 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00947 Toon bron
33 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00948 Toon bron
34 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-12 Toon bron
35 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00526 Toon bron
36 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00527 Toon bron
37 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00528 Toon bron
38 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00529 Toon bron
39 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00530 Toon bron
40 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00531 Toon bron
41 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00532 Toon bron
42 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00533 Toon bron
43 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00534 Toon bron
44 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00535 Toon bron
45 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00536 Toon bron
46 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00537 Toon bron
47 Abtsregt impost op huwelijken en begraven 0141 00104 Toon bron
48 Abtsregt huwelijken en overlijden 0141 00138 Toon bron
49 Abtsregt ingekomen en vertrokken personen 0141 00144 Toon bron
50 Abtsregt ingekomen en vertrokken personen 0141 00145 Toon bron