Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode 1800 - 1824
Pagina 1 van 15
Resultaten 1 - 50 van 750
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft AR0001_2_00233_rekesten,1806-1837 0001_2 00233 Toon bron
2 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00471 Toon bron
3 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00472 Toon bron
4 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00473 Toon bron
5 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00474 Toon bron
6 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00475 Toon bron
7 Delft Bijlagen bij de rekeningen 0097 00517 Toon bron
8 Delft Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de “buitensteden” 0001_2 00219 Toon bron
9 Delft Kohieren van de verponding 0001_2 00234a Toon bron
10 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00247 Toon bron
11 Delft Crimineel boeck 0013 00052 Toon bron
12 Delft Crimineel boeck 0013 00053 Toon bron
13 Delft Keurboeken 0001 00077 Toon bron
14 Delft lijkschouwingen 0013 00102b Toon bron
15 Delft lijkschouwingen 0013 00102c Toon bron
16 Abtsregt transportakten 0141 00128 Toon bron
17 Ackersdijk en Vrouwenregt verponding 0144 00069 Toon bron
18 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00212 Toon bron
19 Ackersdijk en Vrouwenregt belasting op onroerend goed 0144 00225 Toon bron
20 Hof van Delft verponding 0151 00076 Toon bron
21 Vrijenban verponding 0157 00174 Toon bron
22 Vrijenban verponding 0157 00178 Toon bron
23 Delft rekening stadsbestuur 0001_1 00678_1576 Toon bron
24 Delft belasting op gebouwde eigendommen 0019 00622 Toon bron
25 Abtsregt gaarder belastingen 0141 00110 Toon bron
26 Abtsregt landgifterij 0141 00118 Toon bron
27 Ackersdijk en Vrouwenregt gaarder belastingen 0144 00219 Toon bron
28 Hof van Delft gaarder belastingen 0151 00082 Toon bron
29 Hof van Delft gaarder belastingen 0151 00083 Toon bron
30 Hof van Delft gaarder belastingen 0151 00084 Toon bron
31 Vrijenban gaarder belastingen 0157 00394 Toon bron
32 Vrijenban gaarder belastingen 0157 00395 Toon bron
33 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-12 Toon bron
34 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00526 Toon bron
35 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00527 Toon bron
36 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00528 Toon bron
37 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00529 Toon bron
38 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00530 Toon bron
39 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00531 Toon bron
40 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00532 Toon bron
41 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00533 Toon bron
42 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00534 Toon bron
43 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00535 Toon bron
44 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00536 Toon bron
45 Delft ingekomen en vertrokken personen 0016 00537 Toon bron
46 Abtsregt impost op huwelijken en begraven 0141 00104 Toon bron
47 Abtsregt huwelijken en overlijden 0141 00138 Toon bron
48 Abtsregt ingekomen en vertrokken personen 0141 00144 Toon bron
49 Abtsregt ingekomen en vertrokken personen 0141 00145 Toon bron
50 Abtsregt Ingezetenen 0142 00250 Toon bron