Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode 1775 - 1799
Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 50 van 225
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft AR0014_00051, Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1764 - 1784 0014 00051 Toon bron
2 Delft AR0001_00001, Keurboeken, z.d. [c. 1500]-1806 0001 00001 Toon bron
3 Delft AR0014_00094, Register van overledenen Gasthuiskerk (Koornmarkt), 1790 januari 6 - 1811 december 7, met losse lijsten (chronologisch en alfabetisch) over 1783 en 1784. Afschrift. 0014 00094 Toon bron
4 Rijswijk AR0707_00005, Trouwboek Nederduitsch Hervormde Gemeente, 1747-1811 juni 10 0707 00005 Toon bron
5 Rijswijk AR0707_00021, Trouwboek Rooms-Katholieke Gemeente, 1784 oktober 31 - 1811 november 17 0707 00021 Toon bron
6 Pijnacker AR0590_00006, Trouwboek Hervormde Gemeente, 1669 september 8 - 1785 november 27 0590 00006 Toon bron
7 Pijnacker AR0590_00007, Trouwboek Hervormde Gemeente, 1786 februari 5 - 1811 mei 26 0590 00007 Toon bron
8 Delft AR0014_00052, Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1785 - 1800 0014 00052 Toon bron
9 Delft AR0014_00030, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1772-1781 0014 00030 Toon bron
10 Delft AR0014_00031, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1782-1791 0014 00031 Toon bron
11 Delft AR0014_00032, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1792-1801 0014 00032 Toon bron
12 Delft AR0437_00048, Parochie St. Joseph, Huwelijksregister, 1746-1783 0437 00048 Toon bron
13 Groeneveld AR0155_00044, Register van trouwen voor het gerecht, met trouwformulier, 1774-1801 0155 00044 Toon bron
14 Pijnacker AR0590_00011, Begraafboeken (kerk en kerkhof) Hervormde Gemeente, 1763 april 28 - 1784 december 26 0590 00011 Toon bron
15 Pijnacker AR0590_00012, Begraafboeken (kerk en kerkhof) Hervormde Gemeente, 1785 januari 3 - 1811 december 27 0590 00012 Toon bron
16 Rijswijk AR0707_00015, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1775 juli - 1784 0707 00015 Toon bron
17 Rijswijk AR0707_00016, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1785-1795 februari 13 0707 00016 Toon bron
18 Rijswijk AR0707_00017, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1795 februari 14 - 1803 0707 00017 Toon bron
19 Delft Register met namen, wapens, datum van benoeming en overlijden van bestuurleden van Delft 0176 00005 Toon bron
20 Delft Doopregisters 0437 00020 Toon bron
21 Delft Doopregisters, tevens huwelijksregister 0437 00021 Toon bron
22 Delft Doopregisters, klad en duplicaten 0437 00034 Toon bron
23 Delft Doopregisters, klad en duplicaten 0437 00035 Toon bron
24 Delft Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de “buitensteden” 0001_2 00219 Toon bron
25 Delft Ledenregistratie 0455 00077 Toon bron
26 Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen Register met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor het gerecht 0517 00079 Toon bron
27 Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen Ingekomen stukken betreffende huwelijken 0517 00081 Toon bron
28 Nootdorp Ingekomen en afgegeven verklaringen van voltrekking huwelijken 0517 00249 Toon bron
29 Delft AR0234_00001_GOUDSMEDEN, 1536-1802 0234 00001 Toon bron
30 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00273 Toon bron
31 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00274 Toon bron
32 Delft "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van de straten 0013 00282 Toon bron
33 Delft "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van de straten 0013 00283 Toon bron
34 Delft Huwelijksregisters 0437 00048 Toon bron
35 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00458 Toon bron
36 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00459 Toon bron
37 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00460 Toon bron
38 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00461 Toon bron
39 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00462 Toon bron
40 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00463 Toon bron
41 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00464 Toon bron
42 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00465 Toon bron
43 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00466 Toon bron
44 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00467 Toon bron
45 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00468 Toon bron
46 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00469 Toon bron
47 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00470 Toon bron
48 Delft Registers van op maandag bedeelden, met aantekeningen betreffende gezinssamenstelling en de hoogte van de bedeling 0447 01677 Toon bron
49 Delft Registers van op maandag bedeelden, met aantekeningen betreffende gezinssamenstelling en de hoogte van de bedeling 0447 01678 Toon bron
50 Delft Registers van op maandag bedeelden, met aantekeningen betreffende gezinssamenstelling en de hoogte van de bedeling 0447 01679 Toon bron