Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode 1700 - 1724
Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 50 van 176
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft AR0001_00001, Keurboeken, z.d. [c. 1500]-1806 0001 00001 Toon bron
2 Delft AR0014_00107, Begraafboek Evangelisch-Lutherse Gemeente (Verwersdijk/Noordeinde), 1673 maart 5 - 1711 oktober 5 0014 00107 Toon bron
3 Delft AR0014_00046, Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1699 januari 4 - 1710 januari 16 0014 00046 Toon bron
4 Delft AR0014_00047, Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1710 januari 1 - 1722 december 30 0014 00047 Toon bron
5 Delft AR0014_00024, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1705 april 4 - 1711 september 26 0014 00024 Toon bron
6 Delft AR0014_00025, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1711 oktober 3 - 1717 juni 26 0014 00025 Toon bron
7 Delft AR0014_00026, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1724-1731 0014 00026 Toon bron
8 Pijnacker AR0590_00006, Trouwboek Hervormde Gemeente, 1669 september 8 - 1785 november 27 0590 00006 Toon bron
9 Delft AR0014_00048, Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1723 januari 2 - 1734 november 13 0014 00048 Toon bron
10 Rijswijk AR0707_00009, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1710-1728 maart 0707 00009 Toon bron
11 Delft Register met namen, wapens, datum van benoeming en overlijden van bestuurleden van Delft 0176 00005 Toon bron
12 Delft Doopregisters 0437 00019 Toon bron
13 Delft Doopregisters, klad en duplicaten, met lijsten van huwelijken en H. Oliesel 0437 00032 Toon bron
14 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
15 Hoogeveen Ingekomen en afgegeven verklaringen van voltrekking huwelijken 0517 00743 Toon bron
16 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
17 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00261 Toon bron
18 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00262 Toon bron
19 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00263 Toon bron
20 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00264 Toon bron
21 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00220 Toon bron
22 Delft AR0234_00001_GOUDSMEDEN, 1536-1802 0234 00001 Toon bron
23 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00221 Toon bron
24 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00222 Toon bron
25 Delft "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van de straten 0013 00282 Toon bron
26 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00223 Toon bron
27 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00224 Toon bron
28 Delft "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van de straten 0013 00283 Toon bron
29 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00225 Toon bron
30 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00427 Toon bron
31 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00428 Toon bron
32 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00429 Toon bron
33 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00430 Toon bron
34 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00431 Toon bron
35 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00432 Toon bron
36 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00433 Toon bron
37 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00434 Toon bron
38 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00435 Toon bron
39 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00436 Toon bron
40 Delft AR0001_00680_Familiegeld, 1716 0001 00680 Toon bron
41 Delft Indices op bedienboeken, alfabetisch ingericht op voornamen van bedeelden, met vermelding van hun volgnummer 0447 01731 Toon bron
42 Delft Indices op bedienboeken, alfabetisch ingericht op voornamen van bedeelden, met vermelding van hun volgnummer 0447 01732 Toon bron
43 Delft Registers van de ontvangen collectegelden tijdens de diensten van de Engelse Gemeente in de Gasthuiskerk, en van de bedeling van de armen 0097 01029 Toon bron
44 Delfshaven "Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland", topografisch register der huizen en landerijen in het poortland van Delft, te Overschie en Delfshaven met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de 0013 00285 Toon bron
45 Abtsregt, Ackersdijk, Biesland, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woudharnas en Vrijenban Registers van inschrijving van wezen en halfwezen met hun voogden, aangegeven bij de weeskamers van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld, met afschrift van de keur op de weeskamer van 1581 en index op voornam 0151 00144 Toon bron
46 Delft Consentboeken 0001 00650_2 Toon bron
47 Delft Crimineel boeck 0013 00050 Toon bron
48 Delft Kinderen, ingekomen tussen 1691-1741, met index op voornamen 0201 00979 Toon bron
49 Delft Registers van op zaterdag bedeelden, met aantekeningen betreffende gezinssamenstelling en de hoogte van de bedeling 0447 01469 Toon bron
50 Delft Registers van op zaterdag bedeelden, met aantekeningen betreffende gezinssamenstelling en de hoogte van de bedeling 0447 01470 Toon bron