Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode 1700 - 1724
Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 50 van 218
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00427 Toon bron
2 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00428 Toon bron
3 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00429 Toon bron
4 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00430 Toon bron
5 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00431 Toon bron
6 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00432 Toon bron
7 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00433 Toon bron
8 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00434 Toon bron
9 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00435 Toon bron
10 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00436 Toon bron
11 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
12 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00261 Toon bron
13 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00262 Toon bron
14 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00263 Toon bron
15 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00264 Toon bron
16 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
17 Delft Crimineel boeck 0013 00050 Toon bron
18 Delft Keurboeken 0001 00075 Toon bron
19 Delft Keurboeken 0001 00099 Toon bron
20 Delft Keurboeken 0001 00100 Toon bron
21 Delft Keurboeken 0001_1 00016.A_G Toon bron
22 Delft Keurboeken 0001_1 00016.H_P Toon bron
23 Delft Keurboeken 0001_1 00016.Q_Z Toon bron
24 Delft lijkschouwingen 0013 00099 Toon bron
25 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00211 Toon bron
26 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00212 Toon bron
27 Biesland verponding 0147 00005 Toon bron
28 Hof van Delft verponding 0151 00072 Toon bron
29 Hof van Delft verponding 0151 00073 Toon bron
30 Hof van Delft collaterale successie 0151 00080 Toon bron
31 Vrijenban verponding 0157 00163 Toon bron
32 Vrijenban verponding 0157 00164 Toon bron
33 Delft rekening stadsbestuur 0001_1 00678_1576 Toon bron
34 Delft familiegeld 0001_1 00680 Toon bron
35 Abtsregt landgifterij 0141 00117 Toon bron
36 Hof van Delft landgifterij 0151 00097 Toon bron
37 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-04 Toon bron
38 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-05 Toon bron
39 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-06 Toon bron
40 Abtsregt impost op huwelijken en begraven 0141 00104 Toon bron
41 Abtsregt huwelijken en overlijden 0141 00138 Toon bron
42 Vrijenban huwelijken en overlijden 0157 00387 Toon bron
43 Vrijenban huwelijken en overlijden 0157 00388 Toon bron
44 Delft huwelijken en overlijden 0437 00014 Toon bron
45 Delft lidmaten 0445 00467 Toon bron
46 Delft lidmaten 0445 00468 Toon bron
47 Delft lidmaten 0445 00469 Toon bron
48 Delft Register met namen, wapens, datum van benoeming en overlijden van bestuurleden van Delft 0176 00005 Toon bron
49 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00224 Toon bron
50 Delft "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van de straten 0013 00283 Toon bron