Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode tot 1699
Pagina 1 van 39
Resultaten 1 - 50 van 1913
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis, 1684-1690 0097 00421 Toon bron
2 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis, 1690-1692 0097 00422 Toon bron
3 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis, 1692-1694 0097 00423 Toon bron
4 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis, 1694-1696 0097 00424 Toon bron
5 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis, 1696-1698 0097 00425 Toon bron
6 Delft Register met namen en spreuken van inleggers in de loterij ten behoeve van het Oude Gasthuis, 1563-1564 0097 00921 Toon bron
7 Delft Register met namen en spreuken van de prijswinnaars in de loterij ten behoeve van het Oude Gasthuis, 1564 0097 00922 Toon bron
8 Delft Haardstedengeld, 1600 0001 00589 Toon bron
9 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00257 Toon bron
10 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00258 Toon bron
11 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00259 Toon bron
12 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
13 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
14 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00217 Toon bron
15 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00218 Toon bron
16 Delft Crimineel boeck 0013 00046 Toon bron
17 Delft Crimineel boeck 0013 00047 Toon bron
18 Delft Crimineel boeck 0013 00048 Toon bron
19 Delft Crimineel boeck 0013 00049 Toon bron
20 Delft Crimineel boeck 0013 00050 Toon bron
21 Abtsregt transportakten 0141 00127 Toon bron
22 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00211 Toon bron
23 Biesland verponding 0147 00005 Toon bron
24 Hof van Delft verponding 0151 00072 Toon bron
25 Hof van Delft 100e penning 0151 00089 Toon bron
26 Vrijenban 100e penning 0157 00147 Toon bron
27 Vrijenban verponding 0157 00148 Toon bron
28 Vrijenban verponding 0157 00149 Toon bron
29 Vrijenban verponding 0157 00150 Toon bron
30 Vrijenban verponding 0157 00151 Toon bron
31 Vrijenban verponding 0157 00153 Toon bron
32 Vrijenban verponding 0157 00154 Toon bron
33 Vrijenban verponding 0157 00155 Toon bron
34 Vrijenban verponding 0157 00156 Toon bron
35 Vrijenban verponding 0157 00157 Toon bron
36 Vrijenban verponding 0157 00158 Toon bron
37 Vrijenban verponding 0157 00159 Toon bron
38 Vrijenban verponding 0157 00160 Toon bron
39 Vrijenban verponding 0157 00161 Toon bron
40 Vrijenban verponding 0157 00162 Toon bron
41 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00351 Toon bron
42 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00352 Toon bron
43 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00353 Toon bron
44 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00354 Toon bron
45 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00355 Toon bron
46 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00356 Toon bron
47 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00357 Toon bron
48 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00358 Toon bron
49 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00359 Toon bron
50 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00360 Toon bron