Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Periode tot 1699
Pagina 1 van 39
Resultaten 1 - 50 van 1913
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Hoogeveen Ingekomen en afgegeven verklaringen van voltrekking huwelijken 0517 00743 Toon bron
2 Delft "Blaffert van de alderhande brieven." Protocol van akten van schuldbekentenis en cessie verleden voor twee schepenen 0013 00255 Toon bron
3 Delft "Blaffert van de indemnite ende schultbrieven". Protocol van hypotheekakten, voor het overgrote deel kustingbrieven, voor twee schepenen 0013 00256 Toon bron
4 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00257 Toon bron
5 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00258 Toon bron
6 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00259 Toon bron
7 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
8 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
9 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00217 Toon bron
10 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00218 Toon bron
11 Delft Crimineel boeck 0013 00046 Toon bron
12 Delft Crimineel boeck 0013 00047 Toon bron
13 Delft Crimineel boeck 0013 00048 Toon bron
14 Delft Crimineel boeck 0013 00049 Toon bron
15 Delft Crimineel boeck 0013 00050 Toon bron
16 Delft Keurboeken 0001_1 00002 Toon bron
17 Delft Keurboeken 0001 00067 Toon bron
18 Delft Keurboeken 0001 00068 Toon bron
19 Delft Keurboeken 0001 00069 Toon bron
20 Delft Keurboeken 0001 00070 Toon bron
21 Delft Keurboeken 0001 00071 Toon bron
22 Delft Keurboeken 0001 00072 Toon bron
23 Delft Keurboeken 0001 00073 Toon bron
24 Delft Keurboeken 0001 00074 Toon bron
25 Delft Keurboeken 0001 00075 Toon bron
26 Delft Keurboeken 0001 00096 Toon bron
27 Delft Keurboeken 0001 00097 Toon bron
28 Delft Keurboeken 0001 00098 Toon bron
29 Delft Keurboeken 0001 00099 Toon bron
30 Delft Keurboeken 0001_1 00016.A_G Toon bron
31 Delft Keurboeken 0001_1 00016.H_P Toon bron
32 Delft Keurboeken 0001_1 00016.Q_Z Toon bron
33 Delft Troebelen 0001_1 00056 Toon bron
34 Abtsregt transportakten 0141 00127 Toon bron
35 Ackersdijk en Vrouwenregt collaterale successie 0144 00211 Toon bron
36 Biesland verponding 0147 00005 Toon bron
37 Hof van Delft verponding 0151 00072 Toon bron
38 Hof van Delft 100e penning 0151 00089 Toon bron
39 Vrijenban 100e penning 0157 00147 Toon bron
40 Vrijenban verponding 0157 00148 Toon bron
41 Vrijenban verponding 0157 00149 Toon bron
42 Vrijenban verponding 0157 00150 Toon bron
43 Vrijenban verponding 0157 00151 Toon bron
44 Vrijenban verponding 0157 00153 Toon bron
45 Vrijenban verponding 0157 00154 Toon bron
46 Vrijenban verponding 0157 00155 Toon bron
47 Vrijenban verponding 0157 00156 Toon bron
48 Vrijenban verponding 0157 00157 Toon bron
49 Vrijenban verponding 0157 00158 Toon bron
50 Vrijenban verponding 0157 00159 Toon bron