Zoek door registers

Filters

Actieve filters

  1. Plaats Delft
Pagina 1 van 81
Resultaten 1 - 50 van 4008
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00010 Toon bron
2 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00234 Toon bron
3 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00011 Toon bron
4 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_2 Toon bron
5 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00012 Toon bron
6 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00235 Toon bron
7 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00013 Toon bron
8 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00236 Toon bron
9 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00014 Toon bron
10 Delft 0013_00281_tm_00283_Huizenprotocol_1648 0013 00282 Toon bron
11 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00459 Toon bron
12 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00050 Toon bron
13 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00051 Toon bron
14 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00052 Toon bron
15 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00053 Toon bron
16 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00254 Toon bron
17 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00054 Toon bron
18 Delft "Blaffert van de alderhande brieven." Protocol van akten van schuldbekentenis en cessie verleden voor twee schepenen 0013 00255 Toon bron
19 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00055 Toon bron
20 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00056 Toon bron
21 Delft "Blaffert van de indemnite ende schultbrieven". Protocol van hypotheekakten, voor het overgrote deel kustingbrieven, voor twee schepenen 0013 00256 Toon bron
22 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00057 Toon bron
23 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00058 Toon bron
24 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00257 Toon bron
25 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00059 Toon bron
26 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00060 Toon bron
27 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00258 Toon bron
28 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00061 Toon bron
29 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00062 Toon bron
30 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00259 Toon bron
31 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00063 Toon bron
32 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
33 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00064 Toon bron
34 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00065 Toon bron
35 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00261 Toon bron
36 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00066 Toon bron
37 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00067 Toon bron
38 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00262 Toon bron
39 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00068 Toon bron
40 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00069 Toon bron
41 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00263 Toon bron
42 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00070 Toon bron
43 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00071 Toon bron
44 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00264 Toon bron
45 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00072 Toon bron
46 Delft 0001_2_00234a_Verponding_1810 0001_2 00234a_2 Toon bron
47 Delft Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_2 Toon bron
48 Delft Kohier van verpondingen over alle gebouwen in Delft en Delfshaven 0001 01775 Toon bron
49 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00073 Toon bron
50 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00265 Toon bron