Zoek door registers

Filters

Pagina 2 van 150
Resultaten 51 - 100 van 7481
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
51 Delft kamerboek 0001 00045 Toon bron
52 Delft kamerboek 0001 00046 Toon bron
53 Delft kamerboek 0001 00047 Toon bron
54 Delft kamerboek 0001 00048 Toon bron
55 Delft kamerboek 0001 00049 Toon bron
56 Delft kamerboek 0001 00050 Toon bron
57 Delft kamerboek 0001 00051 Toon bron
58 Delft kamerboek 0001 00052 Toon bron
59 Delft kamerboek 0001 00053 Toon bron
60 Delft kamerboek 0001 00054 Toon bron
61 Delft kamerboek 0001 00055 Toon bron
62 Delft kamerboek 0001 00056 Toon bron
63 Delft kamerboek 0001 00057 Toon bron
64 Delft kamerboek 0001 00058 Toon bron
65 Delft kamerboek 0001 00059 Toon bron
66 Delft kamerboek 0001 00060 Toon bron
67 Delft kamerboek 0001 00061 Toon bron
68 Delft 0001_01755_Legger der verponding op de huizen, door Adriaen Claesz. Moeut in 1620 te innen, 1620 0001 01755 Toon bron
69 Delft 0001_00404_Poorters 0001 00404 Toon bron
70 Delft AR0001_00602_Impost_1749, 1749-1751 0001 00602 Toon bron
71 Delft AR0001_00508_taxatie van de schade, ontstaan door de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00508 Toon bron
72 Delfland AR0001_01763A_Wijnen, 1679 0001 01763A Toon bron
73 Delft 0001_00605_Straatgeld_1767 0001 00605 Toon bron
74 Delft AR0001_02031_Register van geconfineerde krankzinnigen in verbeterhuizen, 1755-1812 0001 02031 Toon bron
75 Delft AR0001_00387_Turfdragers_1558_59, 1558-1559 0001 00387 Toon bron
76 Delft Turfdragers 0001 00387 Toon bron
77 Delft Consentboeken 0001 00650_2 Toon bron
78 Delft Consentboeken 0001 00650_3 Toon bron
79 Delft Merken van de plateelbakkers 0001 01023 Toon bron
80 Delft AR0001_00650_1_Consentboek, 1579-1663 0001 00650.1 Toon bron
81 Delft 0001_01761_1_Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten, 1632-1640 0001 01761_1 Toon bron
82 Delft AR0001_02031A_Register van geconfineerden te Delft, 1699-1792 0001 02031A Toon bron
83 Delft 0001_01052_2_paspoorten_1646_1737 0001 01052_2 Toon bron
84 Delfland Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse poorten 0001 01761_1 Toon bron
85 Delft AR0001_00056_1566_TROUBELEN, 1566-1567 0001 00056 Toon bron
86 Delft AR0001_00405_Register van poorterinschrijvingen, 1681-1796 0001 00405 Toon bron
87 Delft 0001_00347_Rekesten_en_Officien 0001 00347 Toon bron
88 Delft AR0001_00001, Keurboeken, z.d. [c. 1500]-1806 0001 00001 Toon bron
89 Delft Haardstedengeld, 1600 0001 00589 Toon bron
90 Delft Keurboeken 0001_1 00002 Toon bron
91 Delft Keurboeken 0001_1 00016.A_G Toon bron
92 Delft Keurboeken 0001_1 00016.H_P Toon bron
93 Delft Keurboeken 0001_1 00016.Q_Z Toon bron
94 Delft Troebelen 0001_1 00056 Toon bron
95 Delft namen van personen, aangeslagen in de belasting op onroerende zaken in voormalige gemeenten rond Delft (oude benaming: verponding) 0001_1 01782 Toon bron
96 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-01 Toon bron
97 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-02 Toon bron
98 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-03 Toon bron
99 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-04 Toon bron
100 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-05 Toon bron