Zoek door registers

Filters

Pagina 7 van 150
Resultaten 301 - 350 van 7492
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
301 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00021 Toon bron
302 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00241 Toon bron
303 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00022 Toon bron
304 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00023 Toon bron
305 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00242 Toon bron
306 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00024 Toon bron
307 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00025 Toon bron
308 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00243 Toon bron
309 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00026 Toon bron
310 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00244 Toon bron
311 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00027 Toon bron
312 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00028 Toon bron
313 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_1 Toon bron
314 Delft Registers van ingezetenen gerangschikt op de eerste letter van de naam van de gezinshoofden, met vermelding van eventuele mutaties 0016 00209 Toon bron
315 Maasland Keur en ordonnantie betreffende de indeling van de gemeente in wijken, de aanstelling van wijkmeesters, meldings­plicht bij vestiging, verhuizing of vertrek en kennis­geving overnachting van vreemdelingen; met bijbeho­rende stuk­ken 0687 01384 Toon bron
316 Delft Registers van ingezeten alleenstaanden, gerangschikt op de eerste letter van de naam, met supplement 0016 00211 Toon bron
317 Maasland Verordening op het aanbrengen en onderhouden van huisnummers op de gebouwen 0687 01385 Toon bron
318 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01711 Toon bron
319 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01386 Toon bron
320 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00212 Toon bron
321 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00016 Toon bron
322 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01387 Toon bron
323 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01388 Toon bron
324 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00470 Toon bron
325 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00213 Toon bron
326 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01389 Toon bron
327 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01390 Toon bron
328 Delft Register van ingezeten personeel en verpleegden van diverse instellingen, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00214 Toon bron
329 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00947 Toon bron
330 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00017 Toon bron
331 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00452 Toon bron
332 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00948 Toon bron
333 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01712 Toon bron
334 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00949 Toon bron
335 Delfland 0001_01763_Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680 0001 01763 Toon bron
336 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00950 Toon bron
337 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00471 Toon bron
338 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00003 Toon bron
339 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00488 Toon bron
340 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00951 Toon bron
341 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00453 Toon bron
342 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-01 Toon bron
343 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-02 Toon bron
344 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-03 Toon bron
345 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-04 Toon bron
346 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-05 Toon bron
347 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-06 Toon bron
348 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-07 Toon bron
349 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-08 Toon bron
350 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-09 Toon bron