Zoek door registers

Filters

Pagina 7 van 150
Resultaten 301 - 350 van 7481
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
301 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00242 Toon bron
302 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00024 Toon bron
303 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00025 Toon bron
304 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00243 Toon bron
305 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00026 Toon bron
306 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00244 Toon bron
307 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00027 Toon bron
308 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 10-9477 0025 00028 Toon bron
309 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_1 Toon bron
310 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00346 Toon bron
311 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00347 Toon bron
312 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00348 Toon bron
313 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00349 Toon bron
314 Delft 0019_00720_inkomstenbelasting 0019 00720 Toon bron
315 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00350 Toon bron
316 Delft AR0001_00680_Familiegeld, 1716 0001 00680 Toon bron
317 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00351 Toon bron
318 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00352 Toon bron
319 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00353 Toon bron
320 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00354 Toon bron
321 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00355 Toon bron
322 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00356 Toon bron
323 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00357 Toon bron
324 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00358 Toon bron
325 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00359 Toon bron
326 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00360 Toon bron
327 Delft AR0001_00589_2_haardstedengeld_ 1638, 1638 0001 00589 Toon bron
328 Delft Registers van ingezetenen gerangschikt op de eerste letter van de naam van de gezinshoofden, met vermelding van eventuele mutaties 0016 00209 Toon bron
329 Maasland Keur en ordonnantie betreffende de indeling van de gemeente in wijken, de aanstelling van wijkmeesters, meldings­plicht bij vestiging, verhuizing of vertrek en kennis­geving overnachting van vreemdelingen; met bijbeho­rende stuk­ken 0687 01384 Toon bron
330 Delft Registers van ingezeten alleenstaanden, gerangschikt op de eerste letter van de naam, met supplement 0016 00211 Toon bron
331 Maasland Verordening op het aanbrengen en onderhouden van huisnummers op de gebouwen 0687 01385 Toon bron
332 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01711 Toon bron
333 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01386 Toon bron
334 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00212 Toon bron
335 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00016 Toon bron
336 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01387 Toon bron
337 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01388 Toon bron
338 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00470 Toon bron
339 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00213 Toon bron
340 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01389 Toon bron
341 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01390 Toon bron
342 Delft Register van ingezeten personeel en verpleegden van diverse instellingen, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00214 Toon bron
343 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00947 Toon bron
344 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00017 Toon bron
345 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00452 Toon bron
346 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00948 Toon bron
347 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01712 Toon bron
348 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00949 Toon bron
349 Delfland 0001_01763_Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680 0001 01763 Toon bron
350 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00950 Toon bron