Zoek door registers

Filters

Pagina 6 van 150
Resultaten 251 - 300 van 7492
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
251 Delft AR0001_00508_taxatie van de schade, ontstaan door de ontploffing van het kruitmagazijn, 1654 0001 00508 Toon bron
252 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00375 Toon bron
253 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00376 Toon bron
254 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00377 Toon bron
255 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00378 Toon bron
256 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00379 Toon bron
257 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00380 Toon bron
258 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00381 Toon bron
259 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00382 Toon bron
260 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00383 Toon bron
261 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00384 Toon bron
262 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00385 Toon bron
263 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00386 Toon bron
264 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00387 Toon bron
265 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00388 Toon bron
266 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00389 Toon bron
267 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00390 Toon bron
268 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00391 Toon bron
269 Delft Jaarrekeningen van de rentmeester van het Gasthuis 0097 00392 Toon bron
270 Delfland AR0001_01763A_Wijnen, 1679 0001 01763A Toon bron
271 Delft Registers van ingezetenen gerangschikt op de eerste letter van de naam van de gezinshoofden, met vermelding van eventuele mutaties 0016 00209 Toon bron
272 Maasland Keur en ordonnantie betreffende de indeling van de gemeente in wijken, de aanstelling van wijkmeesters, meldings­plicht bij vestiging, verhuizing of vertrek en kennis­geving overnachting van vreemdelingen; met bijbeho­rende stuk­ken 0687 01384 Toon bron
273 Delft Registers van ingezeten alleenstaanden, gerangschikt op de eerste letter van de naam, met supplement 0016 00211 Toon bron
274 Maasland Verordening op het aanbrengen en onderhouden van huisnummers op de gebouwen 0687 01385 Toon bron
275 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01711 Toon bron
276 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01386 Toon bron
277 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00212 Toon bron
278 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00016 Toon bron
279 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01387 Toon bron
280 Maasland Wijkregisters houdende opgave van straten en huis­nummers; met vermelding van de hoofdbewoner 0687 01388 Toon bron
281 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00470 Toon bron
282 Delft Registers van ingezeten dienstboden, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00213 Toon bron
283 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01389 Toon bron
284 Maasland Registers van ingekomen en vertrokken personen 0687 01390 Toon bron
285 Delft Register van ingezeten personeel en verpleegden van diverse instellingen, gerangschikt op de eerste letter van de naam 0016 00214 Toon bron
286 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00947 Toon bron
287 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00017 Toon bron
288 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00452 Toon bron
289 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00948 Toon bron
290 Vrijenban Registers van ingezetenen 0158 01712 Toon bron
291 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00949 Toon bron
292 Delfland 0001_01763_Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680 0001 01763 Toon bron
293 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00950 Toon bron
294 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00471 Toon bron
295 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00003 Toon bron
296 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00488 Toon bron
297 Schipluiden Registers van geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten van Schipluiden 0698 00951 Toon bron
298 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00453 Toon bron
299 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-01 Toon bron
300 Delft ingekomen en vertrokken personen 0001_1 01887-02 Toon bron