Zoek door registers

Filters

Pagina 5 van 150
Resultaten 201 - 250 van 7492
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
201 Delft AR0040_00013_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1830 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1811) 0040 00013 Toon bron
202 Delft AR0015_00013_Delft, Register van geboorteakten, 1824 0015 00013 Toon bron
203 Rijswijk AR0707_00013, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1761-1768 0707 00013 Toon bron
204 Delft AR0014_00013, Doopboeken Oude Kerk, 1704-1734 0014 00013 Toon bron
205 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00014 Toon bron
206 Delft huwelijken en overlijden 0437 00014 Toon bron
207 Delft AR0040_00014_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1831 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1812) 0040 00014 Toon bron
208 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00014 Toon bron
209 't Woudt Bijlagen bij de huwelijksakten 0635 00014 Toon bron
210 Delft AR0015_00014_Delft, Register van geboorteakten, 1825 0015 00014 Toon bron
211 Rijswijk AR0707_00014, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1769-1775 Juni 0707 00014 Toon bron
212 Delft AR0014_00014, Doopboeken Oude Kerk, 1735-1756 0014 00014 Toon bron
213 Delft AR0437_00014, Parochie St. Joseph, register betreffende de bediening van het H. Oliesel, 1679-1705; huwelijken 1679-1711; bekeerlingen, 1679-1705; te lezen missen ('memorabilia'), 1679-1707, 1679-1711 0437 00014 Toon bron
214 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00015 Toon bron
215 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00015 Toon bron
216 't Woudt Bijlagen bij de huwelijksakten 0635 00015 Toon bron
217 Delft AR0040_00015_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1832 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1813) 0040 00015 Toon bron
218 Delft AR0015_00015_Delft, Register van geboorteakten, 1826 0015 00015 Toon bron
219 Rijswijk AR0707_00015, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1775 juli - 1784 0707 00015 Toon bron
220 Delft AR0014_00015, Doopboeken Oude Kerk, 1757-1791 0014 00015 Toon bron
221 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00016 Toon bron
222 Delft 0141_tm_0157_diversen_WeeskamerAmbachten 0151 00016 Toon bron
223 diversen 0141_tm_0159_diversen_Verponding 0159 00016 Toon bron
224 Delft AR0928_00016_Repertorium Notaris E.J. Vincent, 1926-1935 0928 00016 Toon bron
225 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00016 Toon bron
226 Abtsregt verponding 0141 00016 Toon bron
227 't Woudt Bijlagen bij de huwelijksakten 0635 00016 Toon bron
228 Delft AR0040_00016_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1833 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1814) 0040 00016 Toon bron
229 Rijswijk AR0707_00016, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1785-1795 februari 13 0707 00016 Toon bron
230 Delft AR0015_00016_Delft, Register van geboorteakten, 1827 0015 00016 Toon bron
231 Pijnacker AR0590_00016, Doopboek Rooms Katholiek, 1721-1812 0590 00016 Toon bron
232 Delft AR0014_00016, Doopboeken Oude Kerk, 1792-1811 0014 00016 Toon bron
233 Delft Keurboeken 0001_1 00016.A_G Toon bron
234 Delft Keurboeken 0001_1 00016.H_P Toon bron
235 Delft Keurboeken 0001_1 00016.Q_Z Toon bron
236 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00017 Toon bron
237 Delft Doopregisters, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel 0437 00017 Toon bron
238 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00017 Toon bron
239 Abtsregt verponding 0141 00017 Toon bron
240 't Woudt AR0635_00017_Naamlijsten van personen ten behoeve van de conscriptie, 1810-1813 0635 00017 Toon bron
241 Delft AR0040_00017_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1834 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1815) 0040 00017 Toon bron
242 Rijswijk AR0707_00017, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1795 februari 14 - 1803 0707 00017 Toon bron
243 Delft AR0015_00017_Delft, Register van geboorteakten, 1828 0015 00017 Toon bron
244 Delft AR0437_00017, Parochie St. Joseph, doopboek, 1677-1683 november, met aantekeningen van huwelijken en H. Oliesel 0437 00017 Toon bron
245 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00018 Toon bron
246 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00018 Toon bron
247 Delft AR0040_00018_Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie, 1835 (geboorte-jaar ingeschrevenen 1816) 0040 00018 Toon bron
248 't Woudt AR0635_00018_Alfabetische lijst van mannen van 17 tot 45 jaar oud, 1814 0635 00018 Toon bron
249 Delft AR0016_00018, Registers van ingezetenen gerangschikt op adres, met vermelding van eventuele mutaties, wijk 1, [1846-1849] 0016 00018 Toon bron
250 Abtsregt verponding 0141 00018 Toon bron